Inflacioni sipas grupeve kryesore te te mirave dhe sherbimeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me inflacionin mujor të ndarë sipas grupeve kryesore të të mirave dhe shërbimeve në tregun shqiptar. Grupet kryesore të këtyre të mirave dhe shërbimeve janë: “Ushqime dhe pije joalkoolike”; “Pije alkoolike dhe duhan”; “Veshje dhe këpucë”; “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”; “Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtjeje”; “Shëndeti”; “Transporti” dhe “Komunikimi”. Konkretisht grupi kryesor “Ushqime dhe pije…

Inflacioni për vitin 2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi inflacionin e vitit 2012 (më saktë për periudhën shkurt 2012- shkurt 2013) dhe vlerat e inflacionin sipas muajve kanë rezultuar si në grafikun më poshtë: Burimi: INSTAT, Banka e ShqiperiseKomente dhe Analiza: ODA Në terma sasiorë, me stabilitet çmimesh Banka e Shqipërisë nënkupton mbajtjen e inflacionit të çmimeve të konsumit në nivelin 3.0%, me një mundësi luhatjeje prej ±…

Borxhi u rrit 4 muaj para miratimit të ligjit

SkandaliBorxhi u rrit 4 muaj para miratimit të ligjitDokumenti i Financave nxjerr zbuluar Boden. Borxhi për çdo shqiptar, 2300 euroMë 26 nëntor 2012, Ministria e Financave prezantoi në Parlament projektligjin për ndryshimin e tavanit të borxhit publik, konkretisht nenin 58, sipas të cilit, kufiri i lejuar ishte deri në 60 për qind. Në mesin e muajit dhjetor, projekti kalon në Kuvend dhe më pas hyn…

Performanca e Eurobondit Shqiptar Gjatë Periudhës 2010 -2013

Republika e Shqipërisë emetoi Eurobond-in e saj të parë në tregjet ndërkombetare financiare në 4 Nëntor 2010. Eurobond-i është një obligacion, pra një titull financiar me afat maturimi më shumë se nje vit i emetuar dhe tregtuar në tregjet ndërkombëtare financiare, pra jashtë kufijve të vendit që e emeton atë. Në momentin e emetimit, yield-i (norma e interesit) ishte 7.625%. Ky instrument financiar është i…

Stoku i Borxhit Publik 2012

Struktura e stokut të borxhit të Qeverise Qendrore përbëhet nga borxhi afatshkurtër dhe ai afatgjatë. Konsiderohet borxh afatshkurtër, borxhi i emetuar ne tregun e brendshëm dhe që përfaqësohet nga instrumente me afat maturimi deri ne një vit. Konsiderohet afatgjatë, borxhi i emetuar në tregun e brendshëm apo të jashtëm me afat maturimi më të gjatë se një vit. Open Data Albania po përditëson të dhënat…

Struktura e Kapitalit Aksioner të Bankave në Shqipëri 2012

Sistemi bankar shqiptar karakterizohet nga një numër relativisht I madh bankash private (16), i financuar kryesisht nga depozitat e publikut, dhe i fokusuar në aktivitetin e kredidhënies për bizneset. Struktura e kapitalit aksioner të bankave në Shqipëri pasqyrohet në tabelën e mëposhtme (në fund të qershorit 2012): Struktura e kapitalit te bankave ne Shqiperi (qershor 2012) Burimi: Banka e ShqipërisëKomentet dhe analiza: ODA Sikurse mund…

Ne Shqiperi, jane 3354 shkolla publike dhe 580 shkolla jopublike

Sipas nje hulumtimi te bere nga shoqata “Open Data Albania”, ne Shqiperi funksionojne rreth 3354 shkolla publike dhe 580 institucione arsimore jopublike te sistemit parauniversitar. Ndersa, Ministria e Arsimit dhe Shkences disponon te dhena vetem per shkollat publike. Sipas saj, ne mbare vendin jane gjithsej 3354 objekte qe funksionojne si institucione te arsimit parauniversitar, qe ndryshe do te thote shkolla 9-vjecare dhe shkolla te mesme.…

Ja financimi nga Buxheti i Shtetit për ‘Ish -të përndjekurit politik’ në vitet 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi mbështetjen financiare që ka dhënë Buxheti i Shtetit për “Ish të përndjekurit politikë” që nga viti 2005, në vlerë totale dhe si përqindje ndaj PBB-së. Për këtë arsye u morën në shqyrtim Tabelat Fiskale të Buxhetit të Konsoliduar, njohur si Tabela nr.6 e Ligjit të Buxhetit, në të cilën fondet për këtë kategori zënë një vend të…

Financimi nga Buxheti i Shtetit për ‘Ish të përndjekurit politik’ në vitet 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi mbështetjen financiare që ka dhënë Buxheti i Shtetit për “Ish të përndjekurit politik” që nga viti 2005, në vlerë totale dhe si përqindje ndaj PBB-së. Për këtë arsye u morën në shqyrtim Tabelat Fiskale të Buxhetit të Konsoliduar, njohur si Tabela nr.6 e Ligjit të Buxhetit, në të cilën fondet për këtë kategori zënë një vend të…

Minoritetet etnike në Shqipëri

Open Data Albania ka bërë një hulumtim mbi popullatën e minoriteteve kombëtare dhe kulturore në Shqipëri. Të dhënat statistikore për minoritetet janë mbledhur nga disa burime, përgjithësisht publikime të Institutit të Statistikave, Drejtorisë së Statistikës, apo raportime të ndryshme ligjore të qeverisë shqiptare. Hyrje: Shqipëria njeh aktualisht dy lloje minoritetesh, minoritete etnike kombëtare dhe minoritete kulturore dhe gjuhësore. Njohja e minoriteteve ka qenë një proces…