Bilanci Tregtar i Energjisë Elektrike 2007-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të energjisë elektrike në Shqipëri gjatë viteve 2007-2012. Raporti bazohet në të dhënat e ERE (Enti Rregullator i Energjisë) dhe INSTAT. Importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga jashtë vendit. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit. Në rastet kur prodhimi vendas i energjisë elektrike nuk përmbush nevojat, atëhere institucionet…

Pakt mjek – shtatzëna për lindjet me operacion, ministria nis kontrollet

Tavo: Mortaliteti neonatal ka ardhur duke u ulur që nga 2005-a deri në vitin 2012 Lindjet para kohe, Moisiu: Ndjekje profesionale për shtatzënitë e komplikuara Gratë dhe vajzat e reja vendosin me mjekun gjinekolog të lindin me operacion. Duket gati pakti i fshehur mes mjekut dhe pacientit, kjo situatë ka rritur në mënyrë të ndejshme numrin e lindjeve me prerje cezariane, e cila ka rritur…

Popullsia sipas religjionit, 1923-2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi përkatësinë fetare të popullsisë në shtetin shqiptar. Të dhënat i përkasin viteve 1923, 1927 dhe 2011. Të dhënat e viteve 1923 dhe 2011 i përkasin censuseve ndërsa ato të vitit 1927 i përkasin regjistrit civil. Të dhënat për vitet 1923 dhe 1927 janë publikuar nga T. Selenica, Shqipëria më 1927 ndërsa ato të vitit 2011 janë publikuar…

Popullsia në Shtetin Shqiptar 1870-2011

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi popullsinë në territorin e shtetit shqiptar. Të dhënat datojnë nga shekulli XIX përkatësisht viti 1870, vit për të cilin deklarohet treguesi statistikor më i hershëm, për të vijuar deri në vitin 2011 me realizimin e censusit të fundit zyrtar në Republikën  e Shqipërisë. Të dhënat mbi popullsinë 1870 – 2011 bazohen në vlerësime të Angus Maddison 1926…

Import -Eksporti i Drithrave 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi importet dhe eksportet e drithrave në Shqipëri gjatë viteve 2010-2012. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT. Importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga jashtë vendit. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit. Kategoria drithra, përbëhet nga produkte si: gruri, misri, thekra, etj. Burimi: INSTATAnaliza dhe komentet: ODA Sikurse mund të shihet…

Eksportet Sipas Destinacionit 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi eksportet e Shqipërisë sipas destinacionit gjatë viteve 2010-2012. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit. Të renditur sipas vlerës, destinacioni kryesor i eksporteve të Shqipërisë mbetet Italia (51% në vitin 2012), e ndjekur nga Spanja (9%), Kosova (8%), Turqia (6%) dhe Greqia (4%). Në formë tabelore, 10…

Importet Sipas Origjines 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi importet e Shqipërisë sipas origjinës gjatë viteve 2010-2012. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT. Importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga jashtë vendit. Të renditur sipas vlerës, shteti kryesor nga importon Shqipëria mbetet Italia (32% në vitin 2012), e ndjekur nga Greqia (9%), Gjermania (6%), Turqia (6%) dhe Serbia dhe Mali i Zi (5%).…

ODA Publikon borxhi per fryme ne 2013-ten

Si një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili ndihmon në gjykimin e aftësisë paguese së një shteti për të shlyer borxhin e tij, “shuma e borxhit për frymë” paraqet një interes të vecantë për t’u marrë në shqyrtim. Ai llogaritet si raport i borxhit total publik të emëtuar dhe ende të pashlyer me popullsinë në një vit të caktuar dhe është një ndër elementët…

Open Data Albania dhe shtypi ballkanik

Na każdego mieszkańca Albanii przypada w 2013 r. średnio ALL 314 tys. (EUR 2245) długu publicznego, podczas gdy w 2010 r. było to ALL 224 tys. (EUR 1600), a w 2000 r. tylko ALL 104,5 tys. (EUR 746), wylicza Open Data Albania. Wzrost długu per capita postępuje szybciej niż wzrost globalnego zadłużenia ze względu na malejącą liczbę ludności. Jeśli przyjąć założenia do budżetów na rok…

Lobimi i qeverisë shqiptare

Qeveria shqiptare ka publikuar në fletoren zyrtare vendimin e fundit të këshillit të ministrave i cili flet një kontratë lobimi të ekzekutivit shqiptar për vitin 2013 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas këtij vendimi vlera e këtij lobimi do të jetë rreth 80 milion lekë. Kohët e fundit mediat në vend kanë aluduar për një kontratë të fshehtë mes qeverisë shqiptarë dhe kompanisë “Patton…

Kriza, 74 leje ndërtimi në të gjithë vendin, nga 670 një vit më parë

Kriza në sektorin e ndërtimit, por edhe informaliteti në këtë linjë kanë marrë përmasa katastrofike kur për nëntë muaj në të gjithë vendin janë dhënë vetëm 74 leje ndërtimi. Shifra është zbardhur nga Instituti i Statistikës dhe i përket periudhës janar-shtator të vitit që shkoi. Zakonisht në këtë periudhë është piku i ndërtimeve, pasi përkon me sezonin veror, por numri i lejeve të ndërtimit të…

Qeveria korrigjon PBB-në një muaj pas miratimit në Kuvend

TIRANE – Qeveria ka korrigjuar në ulje shifrën zyrtare të rritjes ekonomike për vitin 2013, nga 4 për qind, që është parashikuar në buxhetin e miratuar një muaj më parë, në 3.1 për qind. Ky ndryshim është përfshirë në statistikat afatmesme fiskale dhe ekonomike, që sapo janë miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Një vit më parë, shifra e rritjes ekonomike ishte…

Defiçiti Tregtar 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të Shqipërisë gjatë viteve 2010-2012. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT dhe Bankës së Shqipërise. Bilanci tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të shitura/kryera jashtë vendit, ndërsa importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga vendet e tjera. Bilanci Tregtar =…

Borxhi publik për frymë, rritje e pandalshme

Si një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili ndihmon në gjykimin e aftësisë paguese së një shteti për të shlyer borxhin e tij, “shuma e borxhit për frymë” paraqet një interes të vecantë për t’u marrë në shqyrtim. Ai llogaritet si raport i borxhit total publik të emëtuar dhe ende të pashlyer me popullsinë në një vit të caktuar dhe është një ndër elementët…