Disa të dhëna për administratën/ Ja sa buxhetorë do jenë të punësuar në vitin 2014

Organizata Open Data Albania publikoi disa të dhëna në lidhje me numrin e të punësuarve për vitin 2014 në institucionet buxhetore. Në vitin 2014 struktura e të punësuarve në shtet do të shënojë në total 86.500 persona. Kjo shënon 1.210 punonjës më pak se viti pararendës 2013. “Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2014. Të dhënat janë marrë nga tabelat…

Administrata, ikin 1210 punonjës

Në vitin 2014 administrata buxhetore do të shënojë 1210 punonjës më pak kundrejt vitit pararendës. Po të krahasojmë vlerat në vitin 2013 dhe 2014, do të shohim se ka tkurrje të punonjësve te Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Shërbimi Informativ Shtetëror, Ministria e Brendshme, Ministria Financave dhe Avokati i Prokurimeve. Numri i Buxhetorëve është shkurtuar në…

Më pak të punësuar në administratë në 2014-n

Vitin që vjen në administratë do të ketë më pak të punësuar. Në këtë konkluzion ka dalë “Open Data”, e cila ka publikuar një raport me të dhënat mbi numrin e personave të punësuar në sektorin buxhetor. Vitin e ardhshëm struktura e të punësuarve në shtet do të shënojë ulje krahasuar me vitin që po mbyllim dhe sipas llogaritjeve do të ketë rreth 1 210…

ODA: Në Shqipëri regjistrohen mesatarisht çdo vit 325 persona si autor të krimeve kundër jetës

Open Data Albania ka publikuar sëfundmi një grup artikujsh me të dhëna të bazuara tek kriminaliteti për disa kategori krimesh. Të dhënat bazohen tek databaza e sistemit gjyqësor dhe analizojnë raste që përkojnë me një kohëzgjatje nëntvjecare 2004 – 2012. Vrasje dhe Plagosje. Në Shqipëri regjistrohen mesatarisht çdo vit 325 persona si autor të krimeve kundër jetës, vrasje plagoje apo kanosje të rënda. Gjakmarrje. Në…

OPEN DATA, të dhëna nga kriminologjia!

Open Data Albania ka publikuar sëfundmi një grup artikujsh me të dhëna të bazuara tek kriminaliteti për disa kategori krimesh. Të dhënat bazohen tek databaza e sistemit gjyqësor dhe analizojnë raste që përkojnë me një kohëzgjatje nëntvjecare 2004 – 2012. Më poshtë janë nënvizuar disa indikatorë më të rëndësihëm ndërsa grupin e artikujve ju mund ta gjeni duke klikuar temën kriminalistike. Vrasje dhe Plagosje. Në…

Të dënuar si autor të krimeve kundër jetës, Vrasje dhe Plagosje 2004-2012

Bazuar në të dhëna të sistemit gjyqorë cdi vit në Shqipëri regjistrohen mesatarisht 325 persona si autor të krimeve kundër jetës, vrasje plagoje apo kanosje të rënda. Open Data Albania hulumton se viti me më shumë raste në harkun kohorë 2004 – 2012 është viti i fundit 2012-ta me 356 autor krimesh të dënuar. Ndërkohë viti me numrin më të ulët të autorëve të dënuar…

Autor të dënuar për krime kundër drejtësisë 2004-2012

Krime kundër drejtësisë janë ato vepra të kundërligjshme që prekin veprimtarinë e rregullt të gjykatës për realizimin e drejtësisë, si dhe të organeve që ndihmojnë në realizimin e saj. Open Data Albania ka realizuar një hulumtim lidhur me këto krime dhe të dënuarit për to, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë. Këto të dhëna shtrihen në harkun kohor 2004-2012.   Në këtë grup krimesh…

Projekt Buxheti & Paketa Fiskale

Cfare e pret ekonomine e vendit dhe xhepat e njerezve te zakonshem me taksat dhe tatimet e qeverise se majte? Ne studio jo vetem politikane, por edhe perfaqesues te shoqerise civile, botes se biznesit dhe eksperte te ekonomise. Te ftuar: Arben Malaj-Profesor, Sherefedin Shehu-Deputet i PD-se, Luan Bregasi-President i Biznes Albania, Aranita Brahaj Open Data Albania, Fatos Cocoli-Ekspert Ekonomie. http://webtv.albanianscreen.tv/pages/videot/prizem_16_dhjetor_2013/ALB

Partia Socialiste – fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Socialiste njëkohësisht partia kryesore e koalicionit fitues të zgjedhjeve ka arritur të figurë një fond prej rreth tetëdhjetë milion lekë (afërsisht 741 467 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyfishin e asaj që ka grumbulluar. Konkretisht shpenzimet në total për fushatën janë njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion lekë. Thënë me fjalë të thjeshta, 57…

Lëvizja Socialiste për Integrim- fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur të sigurojë një fond prej rreth njëzet e pesë milion lekë (241 279 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyzetë e shtatë milion lekë (afërsisht 449 470 $). Pra Lëvizja Socialiste për Integrim ka një tejkalim shpenzimesh prej 21.9 milion lekë. Pra 46 % e shpenzimeve nuk janë mbuluar nga…

Shuma e borxhit për frymë në vitet 2010-2013

Si një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili ndihmon në gjykimin e aftësisë paguese së një shteti për të shlyer borxhin e tij, “shuma e borxhit për frymë” paraqet një interes të vecantë për t’u marrë në shqyrtim. Ai llogaritet si raport i borxhit total publik të emëtuar dhe ende të pashlyer me popullsinë në një vit të caktuar dhe është një ndër elementët…

Eksport – importi i artikujve dru dhe qymyrdruri 2008-2012

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim nivelin e eksporteve dhe importeve të artikujve dru dhe qymyrdruri të raportuara nga autoritete doganore për vitet 2008-2012. Konkretisht në pesë vitet e fundit, Shqipëria ka eksportuar lëndë dhe artikuj drusorë plus qymyr druri në vlerën 7.6 miliardë lekë, ndërkohë që ka importuar sasi me vlerë rreth 34.5 miliardë lekë për të njëjtën periudhë kohore. Raporti import-eksport për…

Të ardhurat nga privatizimet gjatë viteve 2010-2013

Të ardhurat nga privatizimi janë të ardhurat që sigurohen nga shitja e një aseti publik. Sipas klasifikimit të Divizionit të Statistikave të Kombeve të Bashkuara, që është njëkohësisht edhe sistemi i përdorur në vendin tonë, këto të ardhura nuk përfshihen në grupin e të Ardhurave Totale, por klasifikohen si pjesë e financimit të Deficitit. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi të ardhurat nga…

Kundërvajtjet në pyje dhe kullota 2005-2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi raste të dëmtimit përmes shfrytëzimit në kundërvajtje të hapësirave pyjore dhe kullotave në vitet 2005 – 2012. Rastet e vlerësuara janë referuar si të tilla nga autoritete nën vartësinë e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. Kundërvajtje të tilla janë të parashikuara në Kodin Tonë Penal konkretisht neni 205 Prerja e Paligjshme e Pyjeve. Veç kundërvajtjeve penale,…