Shtetësi të fituara në vende të BE dhe EFTA, renditja e Shqipërisë mes përfituesve, 2010-2019

Open Data Albania po publikon të dhëna mbi shtetësi të lëshuara nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vendeve të EFTA (Island, Norvegji, Lihtenshtejn dhe Zvicër) sipas shteteve origjinë nga vijnë qytetaret përfitues. Hulumtimi është për vitet 2009-2019. Në analizë është përfshirë dhe Mbretëria e Bashkuar, duke qenë se analiza përkon me periudhën kur ky shtet bënte pjesë në BE. Numri i shtetësive të dhëna për…

Audienca sipas Artikujve me të klikuar te publikuar në ODA nga janar 2021- 25 korrik 2021

Nr Titulli I artikullit Perqindja 1 Përfitues individë Rikonstruksione pas Tërmetit Shkurt – Prill 2021, Lista Kryefamiljarë Bashkia Durrës 2021     13.4 2 12 Vaksinat AntiCovid 19 të Aprovuara, 5 Mars 2021 8.4 3 Rezultati në Qarqe ndarja e mandateve në Zgjedhje Parlamentare 2021 4.9 4 Vaksinimi Anti Covid 19 sipas vendeve, situata e raportuar 9 Mars 2021 3.9 5 The Election Campaign Period and…

Vëllimi i Punës Porti i Durrësit, 90% e mallrave të transportit detar përpunohen në Durrës

Open Data Albania, po hulumton mbi vëllimin e mallrave të transportuar që ka Porti i Durrësit. Nevoja për hulumtim lidhet me vendimmarrjen e Qeverisë Shqiptare për ta ndërprerë ekzistencën e Durrësit si Port Mallrash, duke e transformuar territorin në zonë luksoze rezidencash dhe port vetëm për mjete lundruese për përdorim individual. Të dhënat që ofron Instituti i Statistikave kanë shumë pak informacion mbi vëllimin dhe…

Lëvrimi dhe Vlera mbi Garanci Sovrane Mbështetje për Bizneset pas Pasojave Covid19

Open Data Albania po hulumton mbi një kategori të re të detyrimeve kontigjente të shtetit shqiptar, siç janë 2 paketa të Garanci Sovrane për Kreditim të Bizneseve të Prekura nga Pasojat e Pandemisë Covid 19. Nëpërmjet miratimit të disa akteve ligjore në vitin 2020, Qeveria ka miratuar linjën e garancisë shtetërore në vlerë total 26 miliardë Lekë rreth 211 milionë Euro, të detajuar në Garanci…

Detyrime të Shtetit për dëmshpërblime vendosur me Vendim të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut Strasburg 2018 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi detyrimet e Shtetit Shqiptar që vijnë si rezultat i vendimeve të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg, për periudhën 2018-2020. Kjo gjykatë shqyrton paditë kundër Shtetit në rastet kur pretendohet se është shkelur një nga të drejtat themelore të njeriut, si dhe gjykimi në nivel nacional është ezauruar. Shteti Shqiptar është paditur nga shtetas të tij në…

RedFlag Vlerësim Risku në Kontraktim, Operator Ekonomik fitues Procedura me Negocim pa garë të hapur Bashki 2020

Në portalin NdiqParatë po publikojmë një Renditje të Operatorëve Ekonomik që kanë fituar gjatë 2020, tendera me Bashkitë në procedura me risk, për shkak se procedura është zhvilluar pa garë të hapur, por me negocim të drejtpërdrejt. Kjo renditje po bëhet në kuadër të vlerësimit me redflags, për indicie që kërkon monitorim, auditim dhe hetim në tenderime. Këto lloj tenderimesh marrin një shenjë me Flamur…

RedFlag Vlerësim Risku në Kontraktim, Operator Ekonomik fitues në tender ku s’kualifikohen oferta e ulët ekonomike Bashki 2020

Në portalin NdiqParatë po publikojmë një Renditje të Operatorëve Ekonomik që kanë fituar gjatë 2020, tendera me Bashkitë në procedura me risk, për shkak se janë s’kualifikuar në garë operatorët me ofertë më të ulët, duke u shpallur fitues ofertuesi me vlerë më të lartë. Kjo renditje po bëhet në kuadër të vlerësimit me redflags, për indicie që kërkon monitorim, auditim dhe hetim në tenderime.…

Fitues Tendera Bashki, Kompanitë që po Rindërtojnë Shqipërinë Pas Tërmetit, Renditje Mars 2020 – Maj 2021

Open Data Albania po publikon të plotë Listën e Bizneseve kompani apo bashkime kompanish që kanë fituar tendera me Bashkitë për Programin e Rindërtimit pas tërmetit. Lista është krijuar në bazë të të dhënave të Tenderave të shpallura nga 11 Bashki të prekura. Tenderimi dhe Kontraktimi për infrastrukturë post tërmet vijon me shpallje të reja. Në listimin e këtij artikulli janë të gjitha procedurat e…

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Pagesa Thesari në gjashtëmujorin e Parë të Vitit zgjedhor 2021

KQZ ka realizuar në periudhën 1 janar deri 30 qershor 2021, në total 430 transaksione Thesari (pagesa buxhetore) me vlerë totale prej 2 335 710 791 Lekë (dy pikë tridhjetë e tre miliard). http://spending.data.al/…/from_date_reg/2021-01-01/to_date_… Këtu janë të përfshira pagesat e bëra në favor të kompanisë që garantoi pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik me përfitues shoqërinë Smartmatic Albania vlera e pesë transaksioneve të gjashtëmujorit…

Pagesa për Kontrata Te Klasifikuara (Sekrete) AKSHI, ne 30 muaj 2.38 miliard leke ose 19.3 milion Euro

Kontraktimet me statusin e Klasifikuar, janë blerje shërbimesh apo pajisjesh për të cilat për arsye sigurie autoriteti shtetëror nuk bënë njoftim publik dhe nuk publikon të dhëna dhe drafte të kontratës.Duke qenë kontraktime të mbyllura pa garë, më një grup të caktuar kontraktorësh, pa oferta konkurruese të hapura ky grup veprimesh shpesh mund të karakterizohet edhe nga defekte të konkurrimit dhe konkurrencës.I vetmi informacion që…

6 Mujori, Pagesa Transaksione Thesari për KONCESIONE

Nga 1 janari deri 30 Qershor, janë kryer transaksione për Koncesione si vijon:1. Bashkia e Kamzës, janë 23 transaksione me vlerë 254 290 075 Lekë për shoqërinë Koncesionare http://spending.data.al/…/inst_…/2166001/perf_id/ECOCLEANING  Kjo shoqëri ka fituar kontratën koncesionare për Shërbim pastrim, grumbullim, transport, seleksionim të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit dhe diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe Transferim te Autoriteti Kontraktor. Pasaporta e Shoqërisë: http://opencorporates.al/sq/nuis/l81811019s 2. Gjoka 87 koncesionari…

Realizimi i të Ardhurave Buxhetore 2020, Buxheti i Shtetit

Open Data Albania po hulumton mbi realizimin e të Ardhurave Buxhetore për vitin 2020. Realizimi i buxhetit vlerësohet duke krahasuar buxhetin e planifikuar në fillim të vitit me buxhetin faktik në fundviti. Te dhënat për buxhetin e planifikuar merren në ligjin e buxhetit të shtetit, i cili miratohet para fillimit të vitit të ri fiskal. Te dhënat faktike jepen në statistikat fiskale të konsoliduara, raportuar…

Tatimi mbi të ardhurat personale vlera në Buxhetin e Shtetit, TAP 2005 – 2020

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me ecurinë e të ardhurave të mbledhura nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale (TAP) për vitet 2005-2020. Të dhënat janë marrë nga Tabelat Buxhetore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Konkretisht të dhënat për të ardhurat e planifikuara janë marrë nga Ligji i Buxhetit vjetor duke ju referuar planit origjinal të Qeverisë, ndërsa të dhënat mbi të ardhurat…

Media Muaji Korrik 2021

Hashtag publikon: Kompania që po hetohet nga SPAK për kanalin vaditës në Lushnje fituese e 33 tenderëve ne 20 bashki Linku i artikullit: https://hashtag.al/index.php/2021/07/09/kompania-qe-po-hetohet-nga-spak-per-kanalin-vadites-ne-lushnje-fituese-e-e33-tenderave-ne-20-bashki/ EXIT.al Mbi 100 milion euro kontrata politike për kompanitë nën hetim nga SPAK Linku i artikullit : https://exit.al/mbi-100-milione-euro-kontrata-politike-per-kompanite-nen-hetimin-e-spak-per-uniformat/ Euronews: Hetimi i SPAK për Uniformat e Policisë kompania që fiton tendera që prej vitit 2010 Linku i artikullit : https://euronews.al/al/vendi/aktualitet/2021/07/10/hetimi-i-spak-per-uniformat-e-policise-kompania-fiton-tendere-qe-prej-vitit-2010/ Të pa…

Impakt në media Muaji Qershor

Gjatë muajit qershor media ka publikuar artikuj të ndryshëm duke përdorur të dhëna të databazave transparente të krijuara dhe mirëstrukturuara nga ODA. Disa prej tyre si vijon: AZ Portal Informativ, Publikon: Kallëzim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Open Data Albania sjell fakte si u shpërndanë paratë pa hesap gjatë fushatës Linku i artikullit : https://azlajme.com/slide/foto-kallezimi-ne-kqz-open-data-sjell-faktet-si-u-shperndare-parate-pa-hesap-nga-qeveria-gjate-fushates/ Telegraf Publikon: Kallëzim në KQZ, Pushteti përdor asetet publike për…