Realizimi i të Ardhurave Buxhetore viti 2016, Buxheti i Shtetit i Konsoliduar

Open Data Albania po hulumton mbi të Ardhurat në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimi bazohet në të dhëna mbi buxhetin e konsoliduar, konkretisht pjesa për treguesit fiskal faktik 2016. Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë me Ligjin Nr. 97/2017 Datën 5.10.2017. Të ardhurat buxhetore janë të ardhura që qeveria realizon nga burimet tatimore (të ardhura nga tatime dhe dogana; të…

Realizimi i Shpenzimeve Buxhetore viti 2016

Open Data Albania po hulumton mbi Shpenzimet në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimet bazohen në të dhënat mbi buxhetin e konsoliduar, në tabelen e treguesve fiskal faktik 2016.  Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë me Ligjin Nr. 97/2017 Datën 5.10.2017.  Shpenzimet Buxhetore përbëhen nga katër kategori kryesore: shpenzimet korrente; Fondi Rezervë dhe Kontigjenca; Shpenzimet Kapitale; Huadhëniet për Energji. Sipas treguesve…

Planifikimi për strukturën e të ardhurave Bashkia Tiranë, 2016-2017

Open Data Albania po hulumton mbi planifikimin për strukturën e të ardhurave nga Bashkia Tiranë. Të ardhurat totale të buxhetit të Bashkisë përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jo tatimore dhe të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar. Të gjitha të dhënat kanë si burim faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë. Në vitin 2016, Bashkia Tiranë planifikoi mbledhjen e dymbëdhjetë pikë dy miliard…

Të dënuar që vuajnë dënimet në institucion, dhe të paraburgosur nën masa sigurimit Janar 2013-Janar 2017

Open Data Albania po hulumton mbi numrit të të dënuarve me burgim në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale IEVP, dhe të  paraburgosurve që janë nën masa sigurie në Institucionet e Paraburgimit, në Republikën e Shqipërisë. Të dhënat  bazohen tek Statistikat e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, ndërsa përpunimi, komente dhe analiza është realizuar nga ODA. Analiza realizohet duke krahasuar të dhënat e muajve janar,…

Zbardhet pasuria e Edi Ramës, Linda Rama fiton më shumë se pjesa tjetër e familjes

Open Data Albania, ka publikuar deklaratat e pasurive të politikanëve shqiptarë për vitin 2016. Një nga deklaruesit është edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Kryeministri ka deklaruar të ardhura nga pagat dhe shpërblimet, të ardhura nga honoraret dhe të ardhura nga krijimtaria dhe shitja e punëve artistike. Në deklaratën e tij të pasurisë vihet re se personi që fiton më shumë se pjesa tjetër e…

Ja pasuritë e grave deputete

Open Data Albania publikon deklaratat e pasurive të ligjvënësve shqiptarë. Në lidhje me deklarimet që kanë bërë deputetet gra të parlamentit të Shqipërisë për ligjislaturën e viteve 2013 -2017, zbardhen të ardhurat që vijnë nga trashëgimitë apo edhe nga bizneset private. Deklaratat e plota i gjeni tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, deklarimi i vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për…

LISTA/ Kjo është pasuria e grave deputete në Shqipëri

Open Data Albania publikon deklaratat e pasurive të ligjvënësve shqiptarë. Në lidhje me deklarimet që kanë bërë deputetet gra të parlamentit të Shqipërisë për ligjislaturën e viteve 2013 -2017, zbardhen të ardhurat që vijnë nga trashëgimitë apo edhe nga bizneset private. Deklaratat e plota i gjeni tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, deklarimi i vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për…

Sa Pasuri Kanë Gratë Deputete Të Parlamentit Të Shqipërisë (Lista)

Open Data Albania publikon deklaratat e pasurive të ligjvënësve shqiptarë. Në lidhje me deklarimet që kanë bërë deputetet gra të parlamentit të Shqipërisë për ligjislaturën e viteve 2013 -2017, zbardhen të ardhurat që vijnë nga trashëgimitë apo edhe nga bizneset private. Deklaratat e plota i gjeni tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, deklarimi i vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për zonjat…

Ja pasuritë e grave deputete (Emrat)…

Open Data Albania publikon deklaratat e pasurive të ligjvënësve shqiptarë. Në lidhje me deklarimet që kanë bërë deputetet gra të parlamentit të Shqipërisë për ligjislaturën e viteve 2013 -2017, zbardhen të ardhurat që vijnë nga trashëgimitë apo edhe nga bizneset private. Deklaratat e plota i gjeni tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, deklarimi i vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për zonjat…

LISTA/ Deputetet mes pasurive dhe pushtetit, gratë milionere të Kuvendit

Open Dara Albania publikon deklaratat e pasurive të ligjvënësve shqiptarë. Në lidhje me deklarimet që kanë bërë deputetet gra të parlamentit të Shqipërisë për ligjislaturën e viteve 2013 -2017, zbardhen të ardhurat që vijnë nga trashëgimitë apo edhe nga bizneset private. Deklaratat e plota i gjeni tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, deklarimi i vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për…

Zbardhen pasuritë e deputeteve, pronat dhe milionat që kanë deklaruar në 2016

Nga apartamentet tek llogaritë bankare, pagat mujore dhe të ardhurat e bashkëshortëve. Cilat janë gratë deputete në legjislaturën e sapopërfunduar, a renditen ato ndër deputetët më të pasur? Të ardhurave dhe burimi i pasurive; Sa prej tyre përfitojnë nga angazhimi ekonomik apo nga biznese familjare. Tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, publikon deklarimin e vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për…

10 gratë më të pasura në Shqipëri, Open Data Albania publikon raportin

Mesa duket jo vetëm deputetë por edhe gra të pasura në Shqipëri. Një raport për pasurinë e deputetëve dhe bashkëshorteve të tyre është publikuar nga Open Data Albania. Në vendin e parë renditet zonja Greta Angjeli pasi ka siguruar gjatë 2016 të ardhura vetëm nga punësimi pranë AAEF (Albanian American Enterprise Fund) në vlerën njëqind e tridhjetë e katër mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e…

Sa pasuri kanë gratë deputete të parlamentit të Shqipërisë (Lista)

Open Data Albania publikon deklaratat e pasurive të ligjvënësve shqiptarë. Në lidhje me deklarimet që kanë bërë deputetet gra të parlamentit të Shqipërisë për ligjislaturën e viteve 2013 -2017, zbardhen të ardhurat që vijnë nga trashëgimitë apo edhe nga bizneset private. Deklaratat e plota i gjeni tek Rubrika Para dhe Pushtet portali Spending Data Albania, deklarimi i vitit 2016 (vit i fundit në deklarime) për zonjat…

Lista e Donatorëve për fushatën zgjedhore 2017 shumë mbi 100 mijë lekë

Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posaçëm. Ata duhet të bëjnë pagesa vetëm në llogarinë bankare të çelura nga subjekti elektoral në një bankë të nivelit të dytë dhe të paracaktuar për dhurime zgjedhore. Kjo listë-regjistër konsiderohet…