Borxhi i jashtëm u rrit me 14 përqind në vitin 2015

Qeveria “Rama” duket se e ka humbur kontrollin mbi borxhin publik. Niveli i Stokut total të borxhit publik për vitin 2015 është rreth 1 042 miliardë lekë dhe paraqitet 7% më i lartë se sa një vit më parë. Sipas një analize të Open Data, ky stok borxhi zë 72.39% të Produktit të Brendshëm Bruto (PPB). Stoku i borxhit publik të brendshëm për vitin 2015…

Qeveria humbet kontrollin mbi huamarrjen, borxhi i jashtëm u rrit me 14 përqind në 2015

Qeveria “Rama” duket se e ka humbur kontrollin mbi borxhin publik. Niveli i Stokut total të borxhit publik për vitin 2015 është rreth 1 042 miliardë lekë dhe paraqitet 7% më i lartë se sa një vit më parë. Sipas një analize të Open Data, ky stok borxhi zë 72.39% të Produktit të Brendshëm Bruto (PPB). Stoku i borxhit publik të brendshëm për vitin 2015…

Ja sa është rritur borxhi i jashtëm për këtë vit

Borxhi i jashtëm i Shqipërisë u rrit gjatë këtij viti me 923 milionë euro, ose 13.9% më shumë se vitin e shkuar. Sipas të dhënave nga Open Data, thotë se në vitin 2015, niveli i borxhit të jashtëm bruto të Shqipërisë ishte rreth 7.6 miliardë euro. “Nga këto 41% është borxh i qeverisë, 23% investime direkte në formën e huave mes kompanive, 18% borxh nga…