Depozitat e shqiptarëve, 373 miliardë lekë

Paratë e shqiptarëve të depozituara në banka arrijnë deri në 373 miliardë lekë . Personat fizikë dhe juridikë që përfitojnë interesa nga depozitimet e tyre në institucione të ndryshme financiare të vendit, sipas hulumtimit të Open Data Albania, janë: autoritetet lokale, ndërmarrjet jofinanciare publike, institucione të tjera financiare, sektori privat dhe individët. Në vitin 2012 këto institucione kanë zgjedhur t’i depozitojnë paratë e tyre kryesisht…