Institucionet me dëmin më të lartë ekonomik në prokurime gjatë vitit 2012

Dëmi ekonomik në prokurime gjatë vitit 2012 ishte 444.5 milionë, duke shënuar kështu edhe nivelin më të lartë të tij në katër vitet e fundit. Për këtë arsye, Open Data Albania ka marrë në shqyrtim institucionet që kanë shkaktuar pjesën më të madhe të tij. Institucioni me dëmin më të lartë në prokurime për vitin 2012 është Ministria e Brendshme, me 225.6 milionë lekë ose…