Të ardhurat nga turizmi kulturor 2012

Gjatë vitit 2012 zonat turistike shqiptare si parqet, muzetë dhe Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare (DRKK-të) ashtu si dhe çdo vit tjetër janë vizituar nga turist vendas dhe të huaj. Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me të ardhurat e gjeneruara nga turizmi gjatë këtij viti. Të ardhurat nga vizitorë vendas janë të ardhurat që gjenerohen nga turizmi i vizitorëve rezidentë dhe jorezidentë…

Vizitor sipas Shtetit nga udhëtojnë drejt Shqipërisë për vitin 2012

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetet europiane që kanë pasur numrin më të madh të personave rezident të shteteve në fjalë, që kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit 2012. Të dhënat në hulumtim bazohen tek informacioni i marrë në databazën e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Situata paraqitet në favor të vizitorëve nga Kosova të cilët zënë 48% të vizitorëve të huaj…