Vdekshmëria sipas sëmundjeve kancerogjene

Open Data Albania po hulumton mbi vdekshmërinë nga sëmundje kancerogjene në vendin tonë dhe në vende të rajonit. Vdekshmëria nga sëmundje kancerogjene është numri i personave që humbasin jetën nga kanceri në një vend të caktuar gjatë një viti për çdo 100 mijë banorë të asaj popullsie. Gjithashtu në analizë është vlerësuar edhe vdekshmëria nga kanceri sipas grupeve gjinore, sikurse vdekshmëria për lloje të ndryshme…

Albania is aging faster than other European countries

At the beginning of ‘90s, when Albania came out of dictatorship and joined the democratic world, one of the few things that it could be happy with, in contrast to Europe which is known as the old continent, was that it had the youngest population, with an average of 26-28 years old. But, in the recent years, Albania is aging faster than other European countries.Open…