Prokurime sektori Shëndetësi 17 Miliard lek tendera 1 Janar deri 25 Maj 2024

Nga data 1 Janar 2024 e deri 25 Maj Institucionet Shtetërore Shëndetësi kanë njoftuar 619 Tendera me vlere ekonomike pre 17.161 miliard leke. Nga këto 619 Procedura vetëm 143 janë finalizuar me Njoftim Fituesi, të tjerat janë procedura në aplikim apo vlerësim. 13 miliard janë njoftuar për tenderim vetëm nga një institucion konkretisht Ministria e Shëndetësisë. 29 Procedura janë me vlerë të fondit limit mbi…

Pagesa Transaksione Thesari për Koncesione PPP nga data 1 Janar deri 23 Maj 2024

Transparencë dhe Llogaridhënie mbi shpërndarjen e Parave Publike Nga 1 Janari 2024 deri data 23 Maj, për Kontraktori PPP Gjoka 87 janë bërë 960 milion lekë (të reja) disbursime. Pagesa është bërë në datën 5 Prill. Ky operator zbaton PPP për Ndërtim, Operim dhe Mirëmbajtje të Rrugës së Arbrit dhe për vitit 2024 planifikimi nga Buxheti i Shtetit për këtë projekt është sa 25% e…

Apliko #OpenDataFellowship #YouthNetworkAlbania2024AntiCorruption

Njoftim për të Profesionist të Rinj #Ekonomist #Jurist #Gazetar dhe #Aktivist Politik (20 deri 30 vjeç) – Mundësi për praktikë, infosesione, fuqizim, evente, rrjetëzim dhe certifikatë aftësimi nga AIS / OpenDataAlbania. Organizata AIS promotore e Open Data për Shqipërinë gjatë vitit 2021 – 2023 me mbështetje nga Ambasada Suedeze në Tiranë, ka suportuar një program për aftësim të të rinjve në përdorimin e të dhënave…

Ankand dhe Dhënie me Qira të Pasurive Shtetërore në Pronësi të Bashkive për ndërtimin e Centraleve Fotovoltaike deri në Prill 2024

Open Data Albania ka zbardhur sipërfaqet e dhëna me Qira nga Njësitë e Qeverisjes Vendore në funksion të prodhimit të energjisë së rinovueshme, përmes centraleve fotovoltaike. Në artikull evidentohen sasitë e sipërfaqeve të dhëna nga Bashkitë, vlera e qirasë dhe operatorët ekonomik fitues (ndërtuesit e centraleve fotovoltaike). Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë-strukturuara nga ekipi i AIS në databazën Open Procurement Albania,…

Fact Checking. Verifikim i të dhënave për Prokurime Publike të deklaruara nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste datë 7.05.2024

Ekipi AIS promotor të Open Data Albania, dhe krijues të databazës OpenProcurement.Al, po verifikon të dhëna statistikore të prezantuara nga Kryeministri z. Edi Rama në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste datë 7.05.2024 pjesa me Statistika mbi Prokurimin Publik Nga Fjala e Kryeministrit (transmetime minuta 1:33:00 – 1:43:00 Link Mbledhja e ministrave dhe grupit të Partisë Socialiste, fjala e plotë e Kryeministrit Rama (youtube.com).…

Stoku dhe Kosto Borxh Publik 2024, Ecuria Vjetore 2000 – 2024

Open Data Albania po hulumton mbi Stokun e Borxhit Publik në Shqipëri dhe Koston e tij për vitin 2024, si dhe ecurinë vjetore 2000 – 2024. Të dhënat janë marrë nga Treguesit e Borxhit dhe Kuadri Makroekonomik Fiskal, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (aktualisht Ministria e Financave). Për vitin 2024, të dhënat janë të planifikuara, ndërsa për vitin 2023 janë të vlerësuara/pritshme (jo-faktike). Për vitin…

Renditje Institucionet Buxhetore sipas vlerës së Transfertave përmes Thesarit të Shtetit 2023

Institucionet Buxhetore kanë ekzekutuar për vitin 2023 nga Thesari i Shtetit 282 103 transaksione me vlerë totale 600.96 miliard Lekë. Krahasuar me 2022, ky vit shënon rritje në vlerë të pagesave buxhetore me 45.1 miliardë lekë apo 8.12%. Open Data Albania po zbardh listën e institucioneve buxhetore që kanë kryer më shumë vlerë transaksionesh përmes Thesarit të Shtetit për vitin 2023. Shënim: Kliko mbi fushën…

Impakt ne Media Projekti Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption

Kjo Javë në Media – zbardhet korrupsioni në tendera, konflikti i interesit dhe lidhjet nepotike. Gazetaria e Fakteve , Evidencave dhe të Dhënave të Hapura Organizata dhe ekipi që punon pranë AIS konstaton me kënaqësi se gazetarë të medias pluraliste në vend, kanë zbardhur javën e fundit dhjetëra histori korruptive duke utilizuar të dhëna të hapura #OpenData dhe të dhëna të lidhura #LinkDATA të databazave…