Çështje Penale për Vrasje në Shqipëri. 1995 -2010

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e çështjeve të regjistruara nga sistemi i drejtësisë për krimin e vrasjes. Ky numër bazohet tek të dhëna mbi çështje për të cilat ka pasur denoncim dhe ka filluar një procedim penal. Statistika e hulumtuar ka për burim të dhëna të Kombeve të Bashkuara, të publikuara në UN Data (http://data.un.org/ ) dhe të bazuara në raportime të Drejtësisë…

Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon

Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon për 100 mijë banorë. Ky është rezultati i hulumtimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendrës për çështje evropiane, që kanë punuar mbi të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. Hulumtimi shtrihet në vitet 2008-2011 dhe analizon të dhënat për krime kundër jetës, ku përfshihen vepra penale, si vrasje, vrasjet e mbetura në tentativë…

Fakt trondites: Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon

Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon për 100 mijë banorë. Ky është rezultati i hulumtimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendrës për çështje evropiane, që kanë punuar mbi të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. Hulumtimi shtrihet në vitet 2008-2011 dhe analizon të dhënat për krime kundër jetës, ku përfshihen vepra penale, si vrasje, vrasjet e mbetura në tentativë…