Performanca e Eurobondit Shqiptar Janar 2014

Republika e Shqipërisë emetoi Eurobond-in e saj të parë në tregjet ndërkombetare financiare në 4 Nëntor 2010. Eurobond-i është një obligacion, pra një titull financiar me afat maturimi më shumë se nje vit i emetuar dhe tregtuar në tregjet ndërkombëtare financiare, pra jashtë kufijve të vendit që e emeton atë. Në momentin e emetimit, yield-i (norma e interesit) ishte 7.625%. Ky instrument financiar është i…

Ja shpenzimet buxhetore për operatorët e telefonisë mobile në Shqipëri për vitet 2012 – 2013

Open Data Albania është një projekt që ka për qellim të mbledhë dhe të ruajë të dhëna mbi indikatorët ekonomiko-shoqëror në Shqipëri. Së fundmi, ky entitet ka publikuar të dhëna lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbimet e telefonisë mobile për vitet 2012 – 2013. Në analizë bëjnë pjesë të katër operatorët aktualë të telefonisë mobile që operojnë në tregun shqiptar: Albanian Mobile Communication (AMC), Vodafone…

Ja shpenzimet buxhetore për operatorët e telefonisë mobile në Shqipëri për vitet 2012 – 2013

Open Data Albania është një projekt që ka për qellim të mbledhë dhe të ruajë të dhëna mbi indikatorët ekonomiko-shoqëror në Shqipëri. Së fundmi, ky entitet ka publikuar të dhëna lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbimet e telefonisë mobile për vitet 2012 – 2013. Në analizë bëjnë pjesë të katër operatorët aktualë të telefonisë mobile që operojnë në tregun shqiptar: Albanian Mobile Communication (AMC), Vodafone…