Fuqizojmë gazetarinë e bazuar në fakte përmes te Dhënave të Hapura dhe të Lidhura – Media Maj 2024

Impakt Media Muaji Maj   Edhe gjatë muajit Maj, dhjetëra raportime mediatike të publikuara në gazeta, ekrane televizive apo web portale u ndërtuan mbi evidence dhe të dhëna të hapura të databazave të AIS / Open Data Albania  Organizata vijon të fuqizojë gazetarinë e bazuar në fakte dhe gazetarinë cilësore. Kjo duke punuar me përfaqësues të medias përmes infosesione, trajnimeve apo takimeve në zyrat e organizatës.…

Thirrje për Aplikime si Pjesëmarrës në DataThon 2024

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri ju ftojnë të aplikoni për t’u bërë pjesë e maratonës për të dhëna të hapura dhe transparente DataThon 2024. Maratona e Open Data këtë vit i dedikohet të rinjve dhe do të fokusohet në të dhëna të buxheteve të shtetit dhe financave publike. Eventi do të mbahet në Tiranë…

Prokurime sektori Shëndetësi 17 Miliard lek tendera 1 Janar deri 25 Maj 2024

Nga data 1 Janar 2024 e deri 25 Maj Institucionet Shtetërore Shëndetësi kanë njoftuar 619 Tendera me vlere ekonomike pre 17.161 miliard leke. Nga këto 619 Procedura vetëm 143 janë finalizuar me Njoftim Fituesi, të tjerat janë procedura në aplikim apo vlerësim. 13 miliard janë njoftuar për tenderim vetëm nga një institucion konkretisht Ministria e Shëndetësisë. 29 Procedura janë me vlerë të fondit limit mbi…

Pagesa Transaksione Thesari për Koncesione PPP nga data 1 Janar deri 23 Maj 2024

Transparencë dhe Llogaridhënie mbi shpërndarjen e Parave Publike Nga 1 Janari 2024 deri data 23 Maj, për Kontraktori PPP Gjoka 87 janë bërë 960 milion lekë (të reja) disbursime. Pagesa është bërë në datën 5 Prill. Ky operator zbaton PPP për Ndërtim, Operim dhe Mirëmbajtje të Rrugës së Arbrit dhe për vitit 2024 planifikimi nga Buxheti i Shtetit për këtë projekt është sa 25% e…

Apliko #OpenDataFellowship #YouthNetworkAlbania2024AntiCorruption

Njoftim për të Profesionist të Rinj #Ekonomist #Jurist #Gazetar dhe #Aktivist Politik (20 deri 30 vjeç) – Mundësi për praktikë, infosesione, fuqizim, evente, rrjetëzim dhe certifikatë aftësimi nga AIS / OpenDataAlbania. Organizata AIS promotore e Open Data për Shqipërinë gjatë vitit 2021 – 2023 me mbështetje nga Ambasada Suedeze në Tiranë, ka suportuar një program për aftësim të të rinjve në përdorimin e të dhënave…

Ankand dhe Dhënie me Qira të Pasurive Shtetërore në Pronësi të Bashkive për ndërtimin e Centraleve Fotovoltaike deri në Prill 2024

Open Data Albania ka zbardhur sipërfaqet e dhëna me Qira nga Njësitë e Qeverisjes Vendore në funksion të prodhimit të energjisë së rinovueshme, përmes centraleve fotovoltaike. Në artikull evidentohen sasitë e sipërfaqeve të dhëna nga Bashkitë, vlera e qirasë dhe operatorët ekonomik fitues (ndërtuesit e centraleve fotovoltaike). Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë-strukturuara nga ekipi i AIS në databazën Open Procurement Albania,…

Fact Checking. Verifikim i të dhënave për Prokurime Publike të deklaruara nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste datë 7.05.2024

Ekipi AIS promotor të Open Data Albania, dhe krijues të databazës OpenProcurement.Al, po verifikon të dhëna statistikore të prezantuara nga Kryeministri z. Edi Rama në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste datë 7.05.2024 pjesa me Statistika mbi Prokurimin Publik Nga Fjala e Kryeministrit (transmetime minuta 1:33:00 – 1:43:00 Link Mbledhja e ministrave dhe grupit të Partisë Socialiste, fjala e plotë e Kryeministrit Rama (youtube.com).…