Open Data Albania po rendit Shoqëritë Koncesionare që veprojnë në vend sipas Vlerave të Pagesa Buxhetore nga Thesari të përfituara në vitit 2019. Të dhënat aty janë  për pagesa që rrjedhin drejtpërdrejtë nga detyrime kontraktore ose nga detyrime të tjera të karakterit buxhetor. Në total në vitin 2019 përmes Thesarit kanë kaluar 11.77 miliard Lekë.

Të dhënat mbi performancën financiare, personalitetin juridik, statusin, objektin, çështjet ligjore, menaxhimin financiar, financimin publik ose privat, tarifa koncesioni dhe rregullime ligjore për shoqëri koncesionare janë të plota dhe të publikuara në format të mirë-strukturuara në Regjistrin Koncesionar të portalit Open Corporates Albania. Po njësoj në portalin Open Data Albania janë të publikuar dhjetëra analiza dhe hulumtime mbi Koncesione. Regjsitri Koncesionar dhe artikujt hulumtues realizohen në kuadër të projektit Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

Shkarko excel: Pagesa nga Thesari Renditja e shoqërive koncesionare sipas vlerave të përfituara për vitin 2019
Komente dhe Analiza: Open Data Albania