Regjistrime dhe të diplomuar sipas universiteteve publike dhe private, 2016 deri 2021

Në vitin 2021 rezultojnë të regjistruar në universitete 123 880 studentë, nga të cilët 94 487 (76%) studentë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe pjesa tjetër, 29 393 studentë në institucionet e arsimit të lartë jopublik. Burimi: INSTAT Komente dhe Analiza: Open Data Albania Ndërkaq, në vitin 2021 janë diplomuar 32 690 studentë, ndër të cilët 24 402 (75%) në IAL publike dhe…

StartUp Datathon Albania, Data Marathon nga AIS promotor i të Dhënave të Hapura

AIS po i kthehet traditës së Datathon dhe Hackathon Albania. Kemi startuar këtë nëntor punën më një grup të rinjsh për DataThon që do të mbahet në Janar 2023. DataThon vjen nga fjalët Data plus Marathon. Janë evente ku njerëzit takohen për të punuar së bashku mbi një ide, dhe për të mbledhur, analizuar, vizualizuar dhe transmetuar gjetje që lidhen me të dhënat. Organizata AIS…

Transaksione Thesari, 10 vjet të dhëna të hapura për çdo shpenzim, 1900 institucione buxhetore

Si shpenzon Qeveria Paratë e Taksapaguesve. Databaza jonë e mirë strukturuar Transaksione Thesari, mundëson monitorim të të gjitha pagesave që Institucionet Buxhetore kryejnë ndaj palëve të treta. Tashmë janë 10 vjet të dhëna për çdo pagesë të realizuar. Të dhënat sigurohen përmes aksesit në informacion nga Drejtoria e Thesarit. Ato vendosen në një sistem ku kushdo mund ti gjejë me lehtësi ti përdorë dhe ripërdorë…

Raporte Gjinore dhe Open Data, Zbardhen të dhëna social-ekonomike mbi balancat

Portali Open Data Albania publikon në vijimësi të dhëna qe lidhen me Statistika për Balancat Gjinore në vend. Artikujt listohen për Tema Raporte Gjinore (Gender Relations). Të dhënat e fundit të publikuara lidhen me balancën në sektorë dhe fusha si Demografi, Edukim, Përfaqësim Publik dhe Politika Penale ndaj grupeve gjinore. Të dhënat ndihmojnë në evidentimin e raporteve dhe zhvillimit të grupeve sipas gjinive, por zbulojnë edhe disbalanca…

Preferenca për Studime Universitare sipas Grupeve Gjinore

Në vitin 2021 Studentë të Regjistruar në Shqipëri në të gjitha institucionet e arsimit të lartë, qoftë ato publike dhe jopublik janë 123 880 studentë. Nga këta 73 493 (59%) janë vajza dhe pjesa tjetër 50 387 djem (41%). Pjesa më e madhe e të rinjve shqiptarë studiojnë për “biznes, administrim dhe ligj”, konkretisht për vitit 2021 janë 32 227 studentë të regjistruar në këtë…

Në punojmë në Edukim Qytetar – Fuqizim i të rinjve në Antikorrupsion

Fuqizimi i të Rinjve kundër korrupsionit, ky është qëllim për të cilin prej një viti kemi krijuar një grup me të rinj pjesë e OpenDataYouthNetwork. Në muajin tetor ky ekip u trajnua mbi disa tema të rëndësishme në analizë dhe rritje kapacitetesh kundër korrupsionit. Edukimi qytetar dhe forcimi i Modeleve FactChecking për llogaridhënie janë dy aspekte të rëndësishme të aktiviteteve dhe projekteve të organizatës. Puna me…

Bëji Zgjedhjet të Vlejnë. Nevoja për monitorim mbi Keqpërdorimin e Fondeve Publike në Fushatë Elektorale

Më 14 maj 2023 mbahen zgjedhje në 61 Bashki të vendit. AIS bazuar në monitorime zgjedhore të mëparshme, vlerëson se ka risk të lartë për deformim të vullnetit zgjedhor përmes keqpërdorimit të fondeve publike në periudhë zgjedhore. Pak ditë para votimit për Zgjedhjet e Përgjithshme Prill 2021, u konstatuan zhvendosje të buxhetit shtetëror nga fondi për Punë Publike tek fondi për Grantime Individuale. Thesari kaloi para…