AIS, organizatë promotore e Open Data Albania ju fton të aksesoni informacion përmes databazës tonë të re me titull Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/ . Cilat janë profilet profesionale të Prokurorëve të Lartë të SPAK (Struktura e Posaçme Antikorrupsion), CV dhe karriera e tyre, niveli i arsimimit, vitet në institucione të drejtësisë, dokumenta të dorëzuara në procesin e aplikimit, vendimmarrje të institucioneve të Kualifikimit dhe promovimit. Të gjitha profilet e prokurorëve special në faqen për Akses Drejtësi

Altin Dumani http://www.aksesdrejtesi.al/profil/45

Behar Dibra http://aksesdrejtesi.al/profil/34

Edvin Kondili http://www.aksesdrejtesi.al/profil/35

Ened Nakuci http://aksesdrejtesi.al/profil/36  

Elida Kackini http://www.aksesdrejtesi.al/profil/44  

Klodjan Braho http://aksesdrejtesi.al/profil/38  

Enkeleda Millonai http://www.aksesdrejtesi.al/profil/37

Arben Kraja http://www.aksesdrejtesi.al/profil/46

Vladimir Mara http://www.aksesdrejtesi.al/profil/51

Dritan Prenci  http://www.aksesdrejtesi.al/profil/50

Sotir Kllapi http://aksesdrejtesi.al/profil/106

Në databazën e re Akses Info Drejtësi janë vendosur të dhëna dhe dokumenta mbi Institucione dhe Individ të promovuar në kuadër të Reformës së re në Drejtësi. Të dhënat zbardhin informacion mbi Ligje, Vendime, Raporte e Akte të vendimmarrjes dhe performancës së sistemit. Veç institucioneve pasaporta të veçanta me informacion të aksesueshëm janë krijuar për Gjyqtarë dhe Prokuror që mbeten në sistem pas procesit të Vettingut sikurse Individ të emëruar dhe promovuar në Institucionet e Reja të drejtësisë.  Në faqe sapo janë vendosur të dhëna pasurore për Anëtar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Informacion mbi punën e institucioneve të Sistemit Drejtësi mund të aksesoni përmes Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/institucions

Po tek kjo databazë janë të dhëna për të të tjerë individ të promovuar në institucione dhe Sistemin e Drejtësisë. http://aksesdrejtesi.al/persons/3