Çmimi i bondeve sovrane në Euro të Republikës së Shqipërisë shënoi nivelin më të ulët dhjetorin e kaluar, kur investitorët kërkuan deri në 12 për qind interes për t’i blerë këto tituj borxhi, dhe u lehtësua paksa në janar, bëhet e ditur nga të dhënat e grumbulluara nga projekti Open Data.

“Duke analizuar grafikun e ecurisë së yield-it që prej Nëntorit 2010, vërejmë që norma e interesit ose yield-i ka pësuar një ngritje të menjëhershme në 9.03 % krahasuar me 7.625% që kishte ne momentin e emetimit, dhe kjo tregon që disa prej blerësve fillestare e kanë shitur menjëherë duke shkaktuar uljen e çmimit dhe ngritjen e interesit. Prej Dhjetorit 2010 deri ne Maj 2011 yield-i ka qënë relativisht i pandryshueshëm, ose me një tendencë të lehtë zbritesë, që nënkupton kërkesë-ofertë të balancuar nga ana e investitorëve,” thotë Open Data.

Pas Qershorit 2011 yield-i ka ardhur vetëm duke u rritur, dhe ka prekur dhe nivelin më të lartë prej 12.07% në Dhjetor të vitit 2011. Kjo shënon dhe performancën më negative që prej emetimit te tij, dhe ka si shkak kryesor përkeqesimin e tregjeve financiare evropiane si pasojë e krizës së borxhit sovran që ka prekur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe kryesisht Greqinë dhe Italinë.

Kjo krizë ka shkaktuar panik të investitorët të cilët janë tërhequr nga blerjet e Eurobond-eve të vendeve evropiane dhe në ato raste kur kanë blerë kanë kërkuar norma më të larta të yield-it si pasojë e perceptimit të rrezikut më të lartë të investimit. Në këtë mënyrë edhe për Eurobond-in shqiptar ata kanë kërkuar yield më të lartë dhe kjo e shpjegon performancën e dobët të tij.

Shqipëria ka emetuar 300 milionë euro bonde sovrane të cilat do të maturohen në vitin 2015. Ecuria e çmimit të këtyre bondeve në tregun ndërkombëtar nuk lidhet me ecurinë e ekonomisë shqiptare, por ndikohet nga rreziku i përgjithshëm i bondeve në euro. Shqipëria nuk përballet me kosto shtesë nga rritja e interesit të kërkuar për blerjen e këtyre bondeve në tregun dytësor, ndërkohë që blerësit e parë përballen me humbje financiare në rast se vendosin t’i shesin.