Lobim në SHBA, partitë shqiptare shpenzuan 1 mln USD

Në një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të rëndësishëm të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ProPublika dhe Sunlight Foundation që kanë investiguar mbi pagesa të lobuesve të huaj në SHBA, Open Data Albania ka publikuar shifrat, emrat dhe të dhënat e këtyre lobingjeve. Sipas këtij investigimi rezulton se në vitet 2009-2010 edhe partitë kryesore shqiptare kanë…

‘Universitetet e Adriatikut’, Shqiperine e perfaqeson njeri i paakredituar

Në një artikull të publikuar në Albanianews.it  ‘Shqipëria në ekonominë e dijes, lidhje midis 10 universiteteve në Adriaktik’ thuhet se dhjetë universitete kanë nënshkruar me 16 Maj 2012 një marrëveshje për të ndërtuar një kulturë të përbashkët në përputhje me direktivat kryesore të Bashkimit Evropian për zhvillimin e qëndrueshëm, transportin, qeverisjen, reformat e kurrikulave të shkollës dhe arsimit të lartë. Në këtë “Alumni” universitetesh të…

Piramidat e arsimit të lartë që shesin diploma

Universitetet private janë sot një nga bizneset më të mëdha në vend. Ata reklamojnë në të gjitha stacionet televizive dhe ftojnë studentët të regjistrohen si në fillim të vitit shkollor, ashtu edhe në mes apo në fund, kur janë duke u ndarë diplomat. Por a njihen të gjithë nga shteti, a është e pranueshme diploma e tyre njësoj si ajo e universiteteve publike, apo e…