Procese Zgjedhore Parlamentare 1991 – 2021 , sistemi, formula, pjesëmarrja, dhe pragu elektoral. Rregullime Ligjore dhe Reforma

Në Republikën e Shqipërisë janë zhvilluar 10 ( dhjetë) procese zgjedhore Parlamentare përkatësisht në vitet 1991, 1992, 1996, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 dhe 2021. Tetë prej proceseve zgjedhore janë të zhvilluara në përputhje me kohëzgjatjen e mandatit qeverisës , pra katër vite dhe nga ana tjetër, dy prej këtyre proceseve janë zhvilluar jashtë periudhës së përfundimit të një mandati normal qeverisës, përkatësisht në vitet…

Zgjedhjet për Qeverisje Lokale sipas ndarjes Territoriale-Administrative 1992 – 2023

Janë 9 Procese Zgjedhore për Pushtetin Vendor të rregullta (jo të parakohshme) mbajtur në harkun kohor 1992- 2023. Konkretisht në vitet 1992, 1996, 2000, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 dhe 2023. Në periudhën politike 1991-2023 janë zhvilluar dhe zgjedhje të pjesshme, me garë zgjedhore së parakohshme si rezultat i ndërprerjes së mandateve të Kryetarëve përkatës.  Tabela: Procese Zgjedhore për Pushtet Lokal sipas Ndarjes Territoriale dhe…