Përmes Transaksione Thesari, çdo pagesë e bërë nga Institucionet Buxhetore pagesa të rregullta apo pagesa të emergjencës. Transaksione Thesari është një data bazë e mirë strukturuar me të dhëna për çdo pagesë nga institucionet buxhetore. Katalogu i të dhënave ka informacion për çdo transaksion nga 2012 e në vijimësi dhe përmes makinës dhe filtrave të komunikimit aksesohet informacion për pagesa sipas institucioneve, sipas kategorisë së shpenzimeve, sipas përfituesve, sipas fashave të vlerës së pagesës. Ne do të vijojmë të përditësojmë informacion çdo të premte. Aksesoni Këtu: http://spending.data.al/sq/treasury/list/year/2015