Portali për gazetari Investigative Bold News ka shkruar në datën 14 prill 2021 artikullin me titull u arrestua për drogë Anton Gjinaj i Alesio 2014 ka marrë 1 miliard lekë Tendera Publik. Duke e konsideruar një lajm të rëndësishëm sa i takon integritetit të kontraktorit publik në kontrata me palë shtetin (bashkitë), redaksia e Bold News ka realizuar edhe një video mbi informacionin në fjalë. Bold News përdor  informacion të mirë-strukturuar  të listës së pagesave në Thesar, listë që agregohet në pasaportën e kësaj shoqërie kontraktor në tendera me Bashki në databazën Open Corporates Albania.

http://www.opencorporates.al/sq/nipt/l41713003m
http://www.opencorporates.al/sq/nipt/l41713003m

Link Origjinal Portali https://boldnews.al/2021/04/14/u-arrestua-per-droge-anton-gjinaj-i-alesio-2014-ka-marre-1-mld-leke-tendera-publike/

Link Video Lajm https://www.youtube.com/watch?v=YAquJAKCZwA

Pasaportat e Shoqërive kontraktore të bashkive dhe Lista e Tenderave sipas bashkive janë të dhëna të mirë-strukturuara që aksesohen lehtësisht përmes Data Bazës Open Corporates Albania , databazë e krijuar si aktivitet i Projekti “Monitorimi Qytetar dhe Transaprencë mbi Kontraktor Privat të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike„ mbështetur Financiarisht nga Leviz Albania, një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.