Burimi: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Burimi: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Për më shumë informacion: https://open.data.al/covid-19/

Shkarko excel: Krahasimore Covid-19 1-9 Dhjetor 2021 vs Janar 2022
Komente dhe Analiza : Open Data Albania