OpenData, akses dhe transparencë për Sektorët e rriskuar nga Korrupsioni Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption – ky është projekti që po zbaton Organizata jonë me mbështetje të SIDAs – Sweden International Development Cooperation Agency. Programi ka dy komponent: Rritje e transparencës mbi paratë publike dhe Fuqizim të të Rinjve kundër korrupsionit, përmes edukimit qytetar dhe forcimit të modeleve i verifikimit të fakteve. Në muajt e fundit, në databazën NdiqParate të OpenDataAlbania janë publikuar disa analiza me të dhëna të hapura dhe transparente në ekonomiedukimfinanca publike,Koncesionet PPPshëndetësi dhe energjetik. Në tre muajt e fundit artikujt e publikuar kanë bërë që vizitorët unik në web të rriten me 173% nga periudha pararendëse.