Struktura e tokës sipas Qarqeve në Shqipëri (2011)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve bazuar  në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Në Shqipëri toka bujqësore zë 24.2% të sipërfaqes totale ndërsa fondi pyjor dhe kullotat zënë 75.8% të sipërfaqes.  Ky raport ka pasur të njëjtat shifra si në vitet e mëparshme. Fieri është qarku me tokë bujqësore më të madhe…

Ndarje Administrative në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të qarqeve, rretheve dhe njësive administrative në Republikën e Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka gjithsej 12 qarqe Berati, Dibra, Durrësi,  Elbasani, Fieri, Gjirokastra, Korça, Kukësi, Lezha, Shkodra, Tirana dhe Vlora. Numri total i rretheve, bashkive dhe komunave sipas qarqeve Burimi: Ligji nr. 8652, datë 31. 07. 2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.Analiza dhe Komentet: ODA…

Territori sipas Qarqeve në Republikën e Shqipërisë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve. Qarku është njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore.  Qarku përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga disa komuna dhe bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkët. Kufijtë e qarkut përputhen me kufijtë e komunave dhe të bashkive që e përbëjnë atë. Qendra e qarkut vendoset në…

Popullsia sipas grupmoshave. Censuse 2001 / 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi popullsinë sipas grupmoshave. Të dhënat janë nga Instituti i Statistikave, përkatësisht censusi i kryer në prill 2001 dhe censusi i kryer në tetor 2011.   Të dhënat për popullsinë sipas grupmoshave mblidhen nga dy burime: regjistri civil dhe censusi. Regjistri civil shënon lindjet dhe vdekjet dhe rrjedhimisht krijon të dhënat për popullsinë sipas grupmoshave. Por regjistri civil…

Punësimi, qeveria shkurton 1 mijë e 700 vend pune

Nëse nga njëra anë qeveria propagandon për rritje të numrit të të punësuarve, statistikat zyrtare të vetë institucioneve qeveritare tregojnë qartë se numri i punonjësve në 3 vitet e fundit është tkurrur ndjeshëm. Kështu një studim i fundit i ODA (Open Data Albania) bazuar mbi të dhëna të Ministrisë së Financave thekson se numri i punonjësve buxhetor është tkurrur ndjeshëm gjatë tre viteve të fundit,…