Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: MSH
Databaza: Open Data Albania
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Komente dhe Analiza: Open Data Albania