Open Data Albania po vizualizon të dhëna për Covid-19 gjatë tremujorit të parë te vitit 2021.


Të dhënat: Open Data Albania – Covid 19
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: Open Data Albania – Covid 19
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: Open Data Albania – Covid 19
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: Open Data Albania – Covid 19
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania


Të dhënat: Open Data Albania – Covid 19
Përpunimi dhe Analiza: Open Data Albania

Shkarko excel: Covid-19, tremujori i pare 1 Janar – 31 Mars 2021
Komente dhe Analiza: Open Data Albania