Në muajin e fundit Thesari ka bërë pagesa të ndryshme në total 1 qershor deri 30 qershor janë 41.64 miliard Lekë të shpërndara. Link Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)

Në të njëjtën periudhë të një vitit më parë Thesari ka alokuar 44.54 miliard lekë Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)

Nga 1 Janari e deri data 30 Qershor 2023 ky sisem ka kryer 134 677 transaksione me vlerë totale 274 179 942 404 Lekë Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)

Një vit më parë 1 janar deri 30 Qershor, 2022 janë paguar 26. 97 miliard Lekë me pak   Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)

Nëse shohim pagesat me vlerë mbi 100 milion lekë në muajin e fundit 1 deri 30 qershor ato listojnë si përfitues:

  1. Shoqëria e Thjeshtë INTEKAR – ASL (zotërim turk) për Ndërtimin e Tunelit të Llogorasë Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  2. Kompania Fusha për projektin Rijetësimi i Piramidës Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  3. Gjoka 87 për Rruga e Arbrit Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  4. Infosoft Systems pagesa sipas marrëveshje bashkëpunimi  Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  5. Military System për pjesë këmbimi mitraloz Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  6. Advance Business Solutuins ABS për sistemin IPARD Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  7. Shoqëria Koncesionare Z.M. A për projektin e shkollave më Bashkinë Tiranë Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)
  8. Ante Grup Programi i Rindërtimit  Thesari 2019 –  Open Spending Albania (data.al)
  9. Dhe po njësoj Pagesa Rimbursim TVSH Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)

Të gjitha transaksionet me vlerën nga 1 deri pa limit Lek, nga Institucionet Buxhetore në favor të klientëve dhe palëve të treta (përfshi edhe fondet speciale apo shërbime borxhi) janë të publikuara në databazën tonë për Transaksione Thesari

Nga 1 Janari e deri data 30 Qershor 2023 ky sisem ka kryer 134 677 transaksione me vlerë totale 274 179 942 404 Lekë Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)

Një vit më parë 2022 janë paguar 26. 97 miliard Lekë me pak   Thesari 2019 – Open Spending Albania (data.al)