Tirana, rrethi kryesor me qendër kryeqytetin e vendit ka edhe numrin më të lartë të shkollave dhe institucioneve të edukimit jo-publik parauniversitar. Në Tiranë funksionojnë 254 shkolla që është dhe 43.79% e totalit të institucioneve arsimore jo-publike parauniversitare në shkallë vendi. Në Tiranë funsionojnë 95 kopshte private, 82 shkolla 9-vjecare, 57 gjimnaze dhe 20 institucione të tjera të edukimit jo-publik parauniversitar.

Lista e shkollave dhe institucioneve arsimore jo-publike parauniversitare që funksionojnë në Tiranë.


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-Publik

Te dhenat paraqiten te permbledhura ne tabelen me poshte:


Burimi: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Drejtoria e Zhvillimit të Arsimit Jo-Publik

Kontribuoi: Dhurata Milori