Open Data Albania bazuar në të dhënat e Bankës Botërore ka kryer një hulumtim lidhur me trendin rritës që ka ndjekur çmimi i benzinës dhe i naftës në Republikën e Shqipërisë dhe në botë në vitet 1998-2012. Në gjithë rruzullin tokësor çmimi i naftës është rritur mesatarisht me 0.13 dollar amerikan për litër çdo dy vjet, ndërsa ai i benzinës me 0.12 dollar amerikan për litër.

Në vendin tonë benzina vlerësohej me 0.86 dollar amerikan për litër në vitin 1998, pra rreth dy herë më pak se në vitin 2012 ku çmimi i benzinës shënon plot 1.81 dollar amerikan për litër. Benzina duket të jetë një hidrokarbur më i shtrenjtë se nafta në Republikën e Shqipërisë përgjatë gjithë harkut kohor 1998-2012. Megjithatë vitet e fundit vihet re që ato kushtojnë pothuajse njësoj. Në vitin 2012 benzina kushton vetëm 0.02 dollar amerikan për litër më  shumë se nafta. Viti ku benzina shënon çmimin më të lartë, 1.81 dollar, është viti 2012. Prej vitit 2004 çmimi i benzinës është rritur mesatarisht me 12%.


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe Analiza: ODA

Vendet e Rajonit që shënojnë çmim më të ulët të benzinës se vendi ynë janë Serbia, Qipro, Kroacia, Estonia, Spanja, Maqedonia, Polonia, Rumania, Bullgaria, Kosova, Luksemburgu, Bosnje Hercegovina, Ukraina, Gjeorgjia, Rusia dhe Bjellorusia.


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe Analiza: ODA

Trendi i rritjes se çmimit te benzinës ne Shqipëri dhe ne vendet e tjera te rajonit sipas 2-vjetarëve 1998-2012

Vlera ne dollar amerikan/liter

Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe Analiza: ODA

Ndryshimet në çmim mes këtyre dy hidrokarbureve megjithëse të vogla varion nga njëri kontinent në tjetrin. Në Amerikën e Veriut këto dy hidrokarbure tregtohen njësoj me 1.14 dollar amerikan për litër. Në Azinë e Jugut nafta tregtohet me 1.01 dollar amerikan për litër, ndërsa benzina 0.21 dollar më shumë, pra me 1.22 dollar për litër.


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe Analiza: ODA

Kontinenti Europian dhe ai i Azisë Qendrore janë dy kontinentet me çmimin më të lartë të lëndëve djegëse në fjalë me përkatësisht 1.805 dollar për litër për benzinën dhe 1.775 dollar për litër për naftën. Çmimet ulëta me të cilat tregtohen nafta dhe benzina shënohen në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore me 0.525 dollar për litër për benzinën dhe 0.425 dollar për litër për naftën. Kjo për faktin se këto dy kontinente shquhen për pasuri të larta natyrore të hidrokarbureve naftë dhe benzinë e si të tilla shërbejnë dhe si furnizues për vendet e tjera konsumatore.
Kontribuoi: Griselda Rruci