Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me eksportin e metaleve në vitet 2004 – 2012. Shqipëria është një nga vendet në Rajonin e Ballkanit me një nëntokë të pasur, ku nxirren, përpunohen e më pas eksportohen disa lloj metalesh dhe mineralesh, duke përfshirë që nga hekuri, bakri, kromi apo nafta. 

Metalet që nxirren në vend në pjesën më të madhe eksportohen për faktin se Shqipëria është një treg i vogël dhe konsumi i tyre është i ulët. Po kështu edhe industria e rëndë përpunuese nuk ka kapacitetet maksimale. Gjatë 2005-2012, eksportet e metaleve kanë shënuar një rritje shumë të shpejtë duke u 3-4-fishuar gjatë këtij harku kohor.                

Në fund të vitit 2012, u eksportuan në total 38.9 miliardë lekë metale drejt tregjeve të huaja. Kundrejt një viti më parë këto eksporte kanë regjistruar 3% rënie, kryesisht si pasojë e reduktimit të çmimeve të metaleve në bursat ndërkombëtare.


Burimi:INSTAT   
Komentet dhe përpunimi: ODA

Metali më i eksportuar është hekuri, i cili prodhohet në vend në Uzinën e Metalurgjikut në Elbasan nga kompania turke Kurum Internacional. Kompania turke ka blerë prej shtetit dhe administron prej vitesh uzinën e vetme në vend që prodhon çelik. Sipas të dhënave të INSTAT gjatë 2005-2012 eksportet e hekurit janë rritur me shpejtësi, për të arritur në fund të vitit të kaluar në 25.2 miliardë.

Eksportet e hekurit kanë regjistruar luhatje të shpeshtë në vitet e fundit si pasojë e krizës ndërkombëtare financiare që uli ndjeshëm kërkesën e jashtme për hekur dhe çelik. Hekuri shqiptar kryesisht eksportohet në tregjet e Rajonit, si Greqi, Maqedoni, Kosovë, etj.Burimi:INSTAT   
Komentet dhe përpunimi: ODA

Nga metalet më të çmuara, që eksportohet nga Shqipëria është bakri.  Ky metal nxirret në zonën e Fushë-Arrësit dhe përpunohet në formën e koncentratit të bakrit në fabrikën e kësaj zone që administrohet përmes një kontrate koncesionare mes Qeverisë shqiptare dhe kompanisë turke, Beralb.

Në total, gjatë vitit 2012 u eksportuan 3.94 miliardë lekë bakër me një performancë pozitive gjatë 7-vjeçarit të fundit. Rënia e eksporteve ka ardhur si pasojë e rënies së çmimit të bakrit në bursa dhe jo sasisë së eksportuar nga Shqipëria që ka regjistruar rritje si rrjedhojë e shtimit të kapaciteteve nga kompania turke.Burimi:INSTAT   
Komentet dhe përpunimi: ODA

Në totalin e eksporteve të metaleve, hekuri zë peshën më të madhe, 65%  të tyre ndërkohë që bakri ndan 10% të totalit.


Burimi:INSTAT   
Komentet dhe përpunimi: ODA