Mosha zyrtare e pensionimit, burrat Burimi: Burimi: për vendet e tjera, OECD.org. Për Shqipërinë, ISSH.gov.al
Përpunimi dhe komentet: ODA

Mosha zyrtare e pensionimit, gratëBurimi: Burimi: për vendet e tjera, OECD.org. Për Shqipërinë, ISSH.gov.al
Përpunimi dhe komentet: ODA         

Kontribuoi: Gjergj Erebara