Exit.al dhe programi televiziv Me Pak Fjalëkanë publikuar fakte, të dhëna, dokumente dhe analiza mbi biznesin e përpunimit të mbetjeve përmes tre kompanive të kontraktuara për Partneritete Publike Private PPP Incinerator. Analizat janë bazuar edhe në të dhënat për pagesa thesari apo të dhëna për biznese PPP, të cilat AIS i bën transparente për publikun shqiptar në një format friendly use çdo ditë. Exit.al është një media që mirë njihet për shkrime të bazuar në ekspertizë dhe mbështetëse e kauzave për aktivizim. AIS dhe Exit.al kanë bashkëpunuar në forcimin e gazetarisë së bazuar në fakte përmes dhjetëra artikujsh cilësor informues.