Faqja në gjuhën shqipe Open Corporates Albania arrin një numër rekord të klikimeve për web faqe gjuhën shqipe me informacion karakter Ekonomi. Mbi 20 mijë përdorues unik çdo muaj, dhe me 40 % më shumë se një vit më parë, Open Corporates Albania ka rezultuar e pëlqyeshme për informacionin e saj mbi Shoqëri Biznesi që janë Kontraktore të Institucioneve Publike. Në Janar 2020 faqja arriti sipas Google Analytics total numrin prej 328 599 User Unik dhe 1 milion Page Views. Megjithëse është 90% informacion vetëm në gjuhën shqipe faqja ka klikime edhe në vende të tjera. Konkretisht 78.4 % e klikimeve vijnë nga Shqipëria; 4.2% nga Italia Fqinje, vend të tretë mban USA me 3.4% të klikimeve, pasuar nga Kosova, Gjermania, Unite Kingdom, Netherlands,Greece, Turqi dhe Francë. Aktualisht faqja po mirëmbahet dhe plotësohet me të dhëna nga ekipi pranë AIS , organizatë joqeveritare promotore e Open Data në Shqipëri