Në këtë artikull janë zbardhur Sipërfaqet e Dhëna për Investimet Strategjike në Turizëm Bregdetar në Rivierën e Jugut. Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë strukturuara në Faqen Open Corporates Albania, web faqe e cila ka pasaporta me informacion mbi zotërimin, menaxhimin dhe funksionimin e shoqërive të biznesit mes tyre edhe kategoria Investitor Strategjik dhe Përfitues Programi Shqipëria 1 Euro.

Investitorët Strategjik fitojnë këtë status në bazë të Ligjit përkatës dhe aplikimt me Plan Biznesi pranë AIDA Agjencia Shqiptare e Investimeve. Pasi marrin këtë status këto shoqëri mbështeten me politika favorizuese dhe programe investimi. Qëllimi I Ligjit për Investitorët Strategjik ka qenë ofrimi I kompanive të fuqishme dhe rritja e punësimit. Gjatë zbatimit të këtij ligji shpesh janë konstatuar raste ku kompanitë nuk përkojnë me shoqëri të njohura ndërkombëtare të cilat sjellin investime të huaja direkte dhe fuqizojnë industri dhe sektorë ekonomik thelbësor. Shumica e Investitorëve duket se janë shoqëri ndërtuese që kanë synuar të përfitojnë nga lehtësirat e Ligjit për të krijuar struktura turistike në vend. Lista dhe Grafiku në vijim zbardhin sipërfaqet e miratuara sipas shoqërive Investitor Strategjik.Burimi: Open Corporates
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: Open Corporates
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Sipërfaqe Biznese Turistike që kanë fituar Statusin e Investitorit Strategjik për ndërtime në Bregdet deri Gusht 2023
Burimi: Open Procurement
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Në këtë artikull janë zbardhur Sipërfaqet e Dhëna për Investimet Strategjike në Turizëm Bregdetar në Rivierën e Jugut. Artikulli ka marrë si bazë të dhëna të mirë strukturuara në Faqen Open Corporates Albania, web faqe e cila ka pasaporta me informacion mbi zotërimin, menaxhimin dhe funksionimin e shoqërive të biznesit mes tyre edhe kategoria Investitor Strategjik dhe Përfitues Programi Shqipëria 1 Euro.

Investitorët Strategjik fitojnë këtë status në bazë të Ligjit përkatës dhe aplikimt me Plan Biznesi pranë AIDA Agjencia Shqiptare e Investimeve. Pasi marrin këtë status këto shoqëri mbështeten me politika favorizuese dhe programe investimi. Qëllimi I Ligjit për Investitorët Strategjik ka qenë ofrimi I kompanive të fuqishme dhe rritja e punësimit. Gjatë zbatimit të këtij ligji shpesh janë konstatuar raste ku kompanitë nuk përkojnë me shoqëri të njohura ndërkombëtare të cilat sjellin investime të huaja direkte dhe fuqizojnë industri dhe sektorë ekonomik thelbësor. Shumica e Investitorëve duket se janë shoqëri ndërtuese që kanë synuar të përfitojnë nga lehtësirat e Ligjit për të krijuar struktura turistike në vend. Lista dhe Grafiku në vijim zbardhin sipërfaqet e miratuara sipas shoqërive Investitor Strategjik.

Shkarko excel: Biznese Turistike që kanë fituar Statusin e Investitorit Strategjik për ndërtime në Bregdet deri Gusht 2023
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Kontribuoi: Arbjona Çibuku