Burimi: KPK
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Magjistrate – Prokurorë dhe Gjyqtarë në Vetting sipas Niveleve Gjyqsori 2020 – Shtator 2023
Burimi: KPK
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: KPK
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Dinamika e vendimeve Vetting për Magjistratë 2020 deri Shtator 2023
Burimi: KPK
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: KPK
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: KPK
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Statusi perfundimtar i vendimit per magjistratet, ndare sipas profileve
Burimi: KPK, KPA, IKP
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: KPK, KPA, IKP
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Shkarko excel: Reforma në Drejtësi Statistika për Gjyqtar dhe Prokuror në Vetting
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Kontribuoi: Sidorela Drici