Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me sipërfaqet pyjore në Republikën e Shqipërisë dhe në botë. Në vitin 1990 e gjithë bota shënonte 41 608 396 km2 sipërfaqe pyjore. Pas 20 vitesh toka rezulton të jetë më pak e pyllëzuar dhe në vitin 2010 ishin 1 368 455 km2 më pak sipërfaqe pyjore. Pothuaj e gjithë bota ka pësuar rënie të sipërfaqeve të pyllëzuara përveç Lindjes së Mesme dhe Afrikës Veriore ku rezultojnë 5 394 km2 më shumë pyje, Amerikës së Veriut me 76 870 km2 më shumë dhe Azisë së Jugut me 21 460 km2 më shumë pyje në vitin 2010.

Sipërfaqet pyjore ne km2 ne bote sipas 10-vjetarëve


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe analiza: ODA

Në Shqipëri në vitin 1990 rezultonin 7 890 km2 sipërfaqe pyjore, të cilat pas 10 vitesh u bënë 200km2 më pak dhe pas 20 vitesh 127 km2 më pak. Sipërfaqet pyjore të Republikës së Shqipërisë janë të përafërta në vlerë me atë të Belgjikës dhe Maqedonisë pavarësisht se sipërfaqet totale tokësore të këtyre shteteve janë të ndryshme. Nëse në vitin 2010 në Shqipëri ishin 7 763 km2 pyje, në shtetin kufi me të, Maqedoni, pyjet shtriheshin në 9 980 km2 hapësirë tokësore.

Sipërfaqet pyjore ne km2 ne disa shtete te Europes sipas 10-vjecareve


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe analiza: ODA

Në vitin 2011 situata ndryshon. Bota gjendet përballë 39 633 412 km2 pyjeve të ndara në këtë mënyrë, 26% e tyre me vendndodhje në Europë dhe Azi Qendrore, 24% në Amerikën Latine dhe Karaibet, 17% në Azi Lindore dhe Paqësor, 15% në Amerikën e Veriut, 15% të tjera në Afrikën Sub-Sahariane, 2% në Azinë e Jugut dhe 1% në Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore.


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Banka Botërore
Komentet dhe analiza: ODA

Kontribuoi: Griselda Rruci