Partia Socialiste ka përfituar nga buxheti i shtetit fondin në vlerë
rreth njëzet e gjashtë milion lekë. Donatorët private kanë dhuruar për
fushatën  45.3 milion lekë. Kjo parti ka 53 donator të cilët i kanë
siguruar asaj 56.58 % të totalit të fondeve të siguruara.  Partia ka
aktivizuar fonde të vetat për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një
masë prej 10.81 % ose në vlerën 8.6 milion lekë.


Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politike
Komente dhe Analiza ODA

Komente dhe Analiza : Open Data Albania Kontribuoi: Olta Begu