Open Data Albania po hulumton mbi fonde dhe shpenzime elektorale të fushatës zgjedhore 2015 për subjektin elektoral Partia Socialiste PS. Në këtë fushatën për zgjedhjet vendore, PS ka arritur të siguroi një fond prej 9.3 milion Lekë. Në raportin financiar të dorëzuar, PS deklaron të ketë shpenzuar 109.7 milion lekë, duke shënuar kështu një tejkalim fondesh prej 17 milion lekë.


Burimi:http://www.cec.org.al/sq-al/Zgjedhjet/Zgjedhjet-Vendore/Zgjedhjet-2015/Raportet-e-Auditimit-p%C3%ABr-Subjektet-Zgjedhore
Komente dhe analiza: ODA

PSSH-Fonde dhe Shpenzime, 21 Maj – 21 Qershor2015

Vlera ne Lekë

Burimi:http://www.cec.org.al/sq-al/Zgjedhjet/Zgjedhjet-Vendore/Zgjedhjet-2015/Raportet-e-Auditimit-p%C3%ABr-Subjektet-Zgjedhore
Komente dhe analiza: ODA

Partia Socialiste e Shqipërisë ka përfituar nga Buxheti i Shtetit 18 milion lekë ose 19.55 % të totalit të fondit të saj zgjedhor. Donacionet private për këtë parti kanë shënuar vlerën  18.5 milion lekë. Ndërsa 60.5 % të fondeve të saj, PS deklaron ti ketë shpenzuar përkatësisht vlerën 56.1 milion lekë.


Burimi: http://www.cec.org.al/sq-al/Zgjedhjet/Zgjedhjet-Vendore/Zgjedhjet-2015/Raportet-e-Auditimit-p%C3%ABr-Subjektet-Zgjedhore
Komente dhe analiza: ODA

Partia Socialiste nuk ka shënuar donacione për vlera më të vogla se 100 mijë lek sikurse nuk deklaron dhurata në shërbime apo të mira materiale njohur në terma kontabël si dhurata në natyrë. Ajo ka njëzet e pesë donator për vlera mbi 100 mijë lek dhe në total shënohet një vlerë donacionesh prej 18.5 milion lekë.

PSSH, Struktura e Donacioneve, Fushatë 2015

Vlera ne Lekë / %


Burimi: http://www.cec.org.al/sq-al/Zgjedhjet/Zgjedhjet-Vendore/Zgjedhjet-2015/Raportet-e-Auditimit-p%C3%ABr-Subjektet-Zgjedhore
Komente dhe analiza: ODA

Lista e Donatoreve

Vlera ne Lekë


Burimi: http://www.cec.org.al/sq-al/Zgjedhjet/Zgjedhjet-Vendore/Zgjedhjet-2015/Raportet-e-Auditimit-p%C3%ABr-Subjektet-Zgjedhore
Komente dhe analiza: ODA

Krahasuar me fushatat e tjera zgjedhore, Partia Socialiste e Shqipërisë ka vënë në dispozicion të fushatës së fundit  15.8 % më shumë se Fushata Zgjedhore 2013. Fondi qëndron më poshtë se ai i siuruar për zgjedhjet vendore të 2011-ës.


Burimi: http://www.cec.org.al/sq-al/elections
Komente dhe analiza: ODA

Sipas deklarimeve zyrtare PS ka shpenzuar në këto zgjedhje më pak se në çdo fushatë tjetër zgjedhore që prej vitit 2009.


Burimi: http://www.cec.org.al/sq-al/elections
Komente dhe analiza: ODA

PSSH-Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2009-Fushatë 2015

Vlera ne Lekë

Burimi: http://www.cec.org.al/sq-al/elections
Komente dhe analiza: ODA

Kontribuoi: Olta Begu