Në vitin 2015 rreth 66 mijë shqiptarë kanë kërkuar azil në vendet e BE dhe EFTA, duke e renditur Shqipërinë në vendin e pestë për nga numri më i lartë i azilkërkuesve.

Open Data Albania” po hulumton mbi numrin e azilkërkuesve ne vendet e Bashkimit Evropian dhe EFTA përgjatë viteve 2005-2015. Të dhënat kanë burim statistikat e publikuara nga Instituti Evropian i Statistikave. Numri më i lartë i azilkërkuesve për vitin 2015 vjen nga Siria nga ku numërohen rreth 363 mijë azilkërkues. Pas Sirisë vjen Afganistani me rreth 178 mijë azilkërkues dhe Iraku me rreth 121 mijë azilkërkues.

Interesant është fakti se në listën e vendeve azilkërkuese Kosova dhe Shqipëria renditen përkatësisht në vend të katërt dhe te pestë.  Ne vitin 2015 Gjermania është shteti që ka pritur numrin më të lartë të azilkërkuesve, rreth 441 mijë ose 33 për qind i totalit të aplikimeve në vendet e BE-së dhe EFTA, transmeton albinfo.ch Pas saj renditen Hungaria e cila ka pritur rreth 174 mijë azilkërkues ose 13 për qind e totalit dhe Suedia e cila ka pritur rreth 156 mijë aplikime për azil ose 12 për qind të totalit. Në vendet e tjera te Bashkimit Evropian dhe EFTA, numri i azilkërkuesve është më i ulët se 100 mijë. Gjermania është shteti që ka pritur numrin më të madh të azilkërkuesve në vitin 2015.

Numri më i madh i azilkërkuesve në Gjermani me rreth 160 mijë aplikime, i përkasin Sirisë. Në vend të dyte për nga numri i aplikimeve për azil në Gjermani renditet Shqipëria me rreth 54 mije azilkërkues. Pas saj vjen Kosova, Afganistani dhe Iraku. Në Hungari dhe Suedi numrin më i lartë i azilkërkuesve vjen nga Siria dhe Afganistani. Hungaria ka marrë po ashtu një numër të larte aplikimesh për azil edhe nga shtetasit kosovarë, numër ky që arrin në rreth 33 mijë aplikime.

Në vitin 2015, rreth 66 mijë shqiptarë kanë kërkuar azil në vendet e BE dhe EFTA, duke e renditur Shqipërinë në vendin e pestë për nga numri më i lartë i azilkërkuesve. Rreth 82 për qind e shqiptarëve kanë kërkuar azil në shtetin gjerman, ndërsa pjesa tjetër është ndarë në përqindje të vogla mes shteteve të tjera.