Deputetët e rinj të Kuvendit të Shqipërisë rezultojnë pasanikë, biznesmenë të mëdhenj, pronarë asetesh, aksionesh, pasurish të patundshme dhe me koleksione arti. Open Data Albania ka publikuar deklarimet e deputetëve që kanë hyrë në Parlament për herë të parë. Deputetët e zgjedhur për herë të parë vijnë nga një e shkuar që rezulton shumë e suksesshme në biznese, profesione të lira dhe sipërmarrje.
PASURIA E DISA PREJ DEPUTETEVE TE RINJ TE PS DHE PD
Pasuria e Grida Dumës
Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi me sip. 152 m2 në Tiranë, blerë nga deklaruesja sipas kontratës së porosisë me kursime, kontribute prindërore, divident nga ortakëria në sipërmarrje private, vlera 90 000 euro.
2) Ap. banimi në Durrës i cili nuk është në pronësi të deklarueses për shkak të moszbatimit të kontratës nga pala sipërmarrëse. Për këtë arsye kontrata e porosisë është në proces gjyqësor në Tiranë në një kohë që në vitin 2009 ishin paguar për këtë ap. 72 000 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)  
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si lektore me kohë të pjesshme dhe të plotë, 287 756 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si lektore me kohë të pjesshme dhe të plotë, 372 573.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si lektore me kohë të pjesshme dhe të plotë, 3 558 euro.
4) Gjendja cash, 1 250 000 lekë.
1) Pronare me 100 % i një makine ‘Chevrolet Captiva’ blerë me leasing dhe vlera e makinës lënë në koncesionar, shlyer me të ardhura nga pagat, vlera 33 000 euro.
2) Pronare me 100 % e një makine BMW, blerë me të ardhura nga shitja e ap. me sip 53 m2, vlera 15 000 euro.
1) Të ardhura si lektore me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, 582 489 lekë.
2) Të ardhura si lektore e ftuar, Lead Albania, 255 dollarë.
3) Bashkëshorti, Z. Ilir Shqina, të ardhura si specialist (grada këshilltar), në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, (janar-gusht 2017.), 740 040 lekë.
Pasuria e Ervin Salianjit
Pronar me 100 % i një ap. banimi me sip. 106.48 m2 në Tiranë përfituar sipas një kontrate shkëmbimi asetesh, (shkëmbimi i një ap. me sip 253.91 m2 në Durrës e krijuar nga pjes takuese e pronës familjare, kundrejt ap. në Tiranë).
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)  
1) Gjendja e depozitës bankare me afat në një bankë të nivelit të dytë, të ardhurat nga paga nga Bashkia Tiranë,kursime dhe interesa depozite, 1 060 068 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare me afat në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, kursime, kontribute familjare dhe interesa depozite, 7 460 euro.
3) Gjendja e depozitës bankare me afat në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura të krijuara nga kontrata dt. 17.03.2016 për Konsulencë e ndërmjetësim dhe interesa depozite, 60 102 euro.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura të krijuara nga kontrata dt. 17.03.2016 për Konsulencë e ndërmjetësim dhe interesa depozite, 22 489 euro.
5) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë me limit, 579 000 lekë.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura të krijuara nga kontrata dt. 17.03.2016 për Konsulencë e ndërmjetësim, 12 988 euro.
7) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura të krijuara nga kontrata dt. 17.03.2016 për Konsulencë e ndërmjetësim dhe interesa depozite, 243 660 lekë.
Automjete Pronar me 100 % i një makine tip “Mercedez Benz”, blerë më 07.01.2014 me të ardhura familjare, 10 000 euro.
Pasuria e Rudina Hajdarit
Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, pronar me 50 % i një godine me sip. 465 m2 në Nju Jork, USA, vlera 750 000 dollarë.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)  
1) Kredi studentore për t’u paguar për ofruesin e granteve të shtetit të Nju Jorkut prej 10 000 dollarësh për kostot e shkollimit universitar. Interesi paguhet me 5 % në vite mbi kohëzgjatjen e kredisë prej 10 vitesh. Detyrimi i mbetur pashlyer, 9 500 dollarë.
2) Kartë krediti me bilanc 500 dollarë.
3) Detyrime për shlyerje qiraje për përdorimin e ap. të vëllait prej 80 m2, 300 dollarë në muaj, 3 600 dollarë në vit. Detyrimi i mbetur pashlyer, 600 dollarë.
3) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, kredi bankare 350 000 dollarë me afat 30 %, normë interesi 5 %. Detyrimi që ka mbetur për t’u shlyer, 315 000 dollarë.
Automjete          Nuk ka
Sende me vlerë  Nuk ka
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara)    
1) Pronare e 10 % të aksioneve dhe kapitalit të kompanisë ‘Wilcuma LLC’, dhuratë nga bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, vlera neto e aksioneve 170 000 dollarë. Sipas marrëveshjes së aksionerëve nuk ka divident në para që paguhet për vitin e parë të punës në ‘Wilcoma LLC’.
2) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, pronar i 20 % të kapitalit në kompaninë ‘Wilcuma LLC’, Nju Jork, vlera 340 000 dollarë.
Dhurata   Nuk ka
Të tjera               
1) Të ardhura mujore nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë, 1 050 euro.
2) Bashkëshorti, Muçjon Demiraj, të ardhura nga kompania dhe qiraja e godinës në Nju Jork, 6 500 dollarë.
3) Të ardhura mujore nga kompania e bashkëshortit, Z. Muçjon Demiraj LLC, 6 500 dollarë, pjesa takuese 50 %.
Pasuria e Elona Gjebreas
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë për blerje ap. me afat 15 vjet dhe normë interesi 4.13 %. Detyrimi i shlyer për periudhën janar – 22 maj, 240 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 7 738 344 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 1 400 euro.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 219 976 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 1 500 euro.
5) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha,detyrime për shlyerje në bazë të kontratës së sipërmarrjes për shtëpinë. Detyrimi i shlyer, 10 000 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 30 000 euro.
1) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi 3+1 me sip. 156 m2, vlera 132 500 euro.
2) Pronare me 50 % (pjesë e regjimit martesor 50 % me 50 % me bashkëshortin) e një ap. banimi 2+1 me sip. 97.61 m2, vlera 68 000 euro.
3) Pronare me 50 % e një ap. banimi 2+1 me sip. 74 m2 (në proces shitje), vlera 63 000 euro.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë për blerje ap. banimi, detyrimi i mbetur pashlyer, 36 343 euro.
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)  
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 17 595.76 dollarë, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 806 862 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 120 252 lekë.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 995.98 lekë.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 72 .40 dollarë.
1) Të ardhura nga puna si drejtore në QSHPZH (“Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin), 1 183 500 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin e New York-ut në Tiranë, 10 269 euro.
3) Të ardhura nga shpërblime nga puna si konsulente 431 500 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura nga konsulencë ndërkombëtare 33 652 euro.
5) Të ardhura nga konsulencë ndërkombëtare, 15 305 euro.
6) Të ardhura nga punësimi te ‘Gani Auto’ sh.p.k, 567 360 lekë.
3) Të ardhura nga punësimi te ‘Gani Auto’ sh.p.k, 567 360 lekë.
1) deri më 22 qershor Të ardhura nga puna në Ministrinë e Punëve të Brendshme, 620 991 lekë.
2) Të ardhura nga leksione në Universitetin e New York-ut, 2 290 euro.
3) Të ardhura nga dietat dhe shpenzime mbështetëse për pjesëmarrje në konferenca jashtë vendit, 1 334 dollarë, 566 euro dhe 72 659 lekë.
1) Të ardhura si anëtare e Këshillit Bashkiak, 72 250 lekë.
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në Këshillin Kombëtar të Territorit, 15 400 lekë.
1) deri më datën 22 qershor Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura neto nga puna si konsulent individual pranë Njësisë së Menaxhimit të Projekteve dhe Rimëkëmbjes së Energjisë, 753 533 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura neto nga puna si drejtor ekzekutiv i Qendrës për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social, 304 049 lekë.
Pasuria e Elisa Spiropalit
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page (01.01.2015 – 11.03.
2015), 2 292 lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, (01.01.2015 – 11.03.
2015), 232 738 lekë.
3) Gjendje e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, nga pakësimi i gjendjes cash, 10 000 euro.
4) Gjendja cash, 5 000 euro.
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 87 509.95 lekë.
2) Gjendja cash, 10 000 euro.
3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, ( e përbashkët me bashkëshortin), marrë më 14.04.2016, 1 120 000 lekë. Detyrimi i mbetur pashlyer, 783 867.51 lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 09.10.2017, 34 069 lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 12.102017, 47 698.80 lekë.
6) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 26.09.2017, shtesë nga shitja e automjetit, 951 200 lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, të ardhura nga kontrata e shitjes së automjetit më 28.06.2017, (likuiduar 950 000 lekë banka), 30 000 euro.
8) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, gjendja cash shtuar me 3 000 euro.
1) Të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Bashkiak, Bashkia Tiranë, 346 800 lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Salarjon Totaj, të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës ‘Alb Gaz” sh.a, 197 537 lekë.
Të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Bashkiak, Bashkia Tiranë, 346 800 lekë.
Lista Deputet të Rinj (mandat i parë ose mandat pas një shkëputjeje nga detyra publike) me Deklarime Fillestare 2017:
1.       Elona               GJEBREA (HOXHA)
2.       Klotilda           FERATI
3.       Sadi                 VORPSI
4.       Arben             PERLLUMBI
5.       Ilir                    NDRAXHI
6.       Roland            XHELILAJ
7.       Arben             KAMAMI
8.       Nuri                BELBA
9.       Elisa               SPIROPALI
10.   Edlira               BODE
11.   Ismet              BEQIRAJ
12.   Tatjana           PIRO
13.   Xhevit             BUSHAJ
14.   Vilma               BELLO
15.   Alket               HYSENI
17.   Fatmir             VELAJ
18.   Flamur            GOLEMI
19.   Adnor             SHAMETI
20.   Almira             XHEMBULLA
21.   Gjetan            GJETANI
22.   Senida            MESI
23.   Lulzim             BASHA
24.   Orjola              PAMPURI
25.   Rudina            HAJDARI
26.   Grida               DUMA
27.   Halim               KOSOVA
28.   Endri                HASA
29.   Enkelejd         ALIBEAJ
30.   Ervin               SALIANJI
31.   Hekuran         HOXHALLI
32.   Klevis              BALLIU
33.   Andon            FRROKAJ
34.   Bardh              SPAHIA
35.   Izmira              ULQINAKU
36.   Lorenc            LUKA
37.   Nasip               NACO
38.   Viktor              TUSHA
39.   Dritan              BICI