KLSH dhe Instituti Shqiptar i Shkencave nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Kontrollit i Lartë i Shtetit, si dhe Instituti Shqiptar i Shkencave (ISHSH), angazhohen përmes një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet institucioneve. Marrëveshja u nënshkrua nga Kryetari i KLSH-së, Bujar Leskaj dhe Kryetarja e Institutit Shqiptar të Shkencave, Aranita Brahaj. Në zbatim të kësaj marrëveshje, KLSH do të angazhohet për shkëmbimin e të dhënave me interes reciprok, duke hapur edhe një dritare tjetër komunikimi…

Buxheti faktik, ja sa shpenzoi Presidenti Bujar Nishani

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Presidencës në Republikën e Shqipërisë në vitet 2012-2013. Gjatë vitit 2012 Presidenca ka shpenzuar nga buxheti i shtetit 121 730 242 (njëqind e njëzetë e një milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e dyqind e dyzetë e dy) lekë. Një vit më vonë ky institucion duket të ketë shpenzuar rreth 18% më shumë…

Buxheti Faktik i Kuvendit në Republikën e Shqipërisë 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në vitet 2012-2013. Ky buxhet përbëhet nga shpenzime kapitale e korrent në funksion të planifikimit, menaxhimit dhe administrimit si pjesë e kontrollit parlamentar si dhe veprimtarisë ligjvënëse, e cila i është atribuuar këtij institucioni. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga katalogu Spending Data Albania. Të gjitha transaksionet…

Impakt i Programit – Transparencë mbi asete publike dhe pasuri minerare.

Open Data Albania deri tani është fokusuar kryesisht tek transparenca mbi para publike si buxhete shteti; shpenzime sipas programeve; shpërndarje taksave të individëve etj. Kohët e fundit përmes publikimit të një grupi artikujsh me të dhëna për pasuritë minerare të nëntokës (naftë; bakër; krom) është bërë e mundur të startojë debat dhe analize publike mbi mënyrën se si këto pasuri menaxhohen; si shiten produktet minerare…

Shqipëria dhe Kosova me nivelin më të ulët të jetesës në rajon

Shqipëria dhe Kosova kanë nivelin më të ulët të jetesës në të gjithë rajonin, shumë larg standardeve evropiane, drejt të cilave synojnë. Kjo vërtetohet edhe nga një sërë studimesh, të cilat flasin për një pagë minimale tepër të ulët, më të voglën në rajon, dhe një nivel të lartë të informalitetit në tregun e punësimit. Open Data Albania nëpërmjet studimit të saj në fushën e punësimit,…

Tregtia e naftës dhe varfërimi i shqiptarëve

Shikoni me vëmendje tabelën që ndodhet më poshtë. Janë të dhëna zyrtare të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Në kollonën e dytë vertikale jepen të renditura sasitë e karburanteve që Shqipëria importon nga jashtë vendit që prej vitit 2008 e në vijim deri në Shtatorin e vitit 2013. Siç tregon tabela shifra e parë e kolonës mbetet në mënyrë konstante 4. Kjo kolonë…

Si janë shpenzuar paratë e RTSH-së në vitin 2012-2013?

Radio Televizioni Shqiptar është një institucion që funksionon me taksat që paguajmë dhe kryesisht financohet nga buxheti i shtetit. Por shpenzimet e këtij institucioni mbeten të paqarta, të paktën sipas hulumtimit të bërë nga Open Data Albania. Karakteristikë dhe defekt për reklamimin publik të ekzekutimit të transaksioneve të këtij institucioni përmes Thesarit të Shtetit është mos deklarimi i përfituesit  të transaksionit, saktëson ky studim.  Gjithashtu…

Struktura dhe Kapitali Aksionar i Institucioneve Financiare Jobanka – ekstrakt QKR maj 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi kapitalin aksionar të institucioneve financiare jobanka që veprojnë në vend. Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash. Disa nga këto aktivitete përfshijnë: leasing, kredidhënia, investimi në letra me vlerë, etj. Në këtë kategorizim institucionesh përjashtohen kompanitë…

Buxheti Faktik i Presidencës së Republikës së Shqipërisë 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Presidencës në Republikën e Shqipërisë në vitet 2012-2013. Presidenti i Republikës është figura institucionale më e lartë përfaqësuese e një shteti me formën e qeverisjes republikane dhe i korrespondon kreut të shtetit. Kushtetuta e vendit i jep atij funksione të rëndësishme nga ajo e përfaqësimit të unitetit kombëtar dhe e garantit të parimeve…

Aksioner të Institucioneve Financiare Jobanka – Ekstrakt QKR, 1 Maj 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Aksionerët e Institucioneve Financiare Jobanka në Republikën e Shqipërisë. Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash. Aksionerët mund të jenë persona fizik ose juridik që zotërojnë aksione të nënshkruara nga themeluesit si pjesë…

Rreckamanë të kamur (një mision i suksesshëm për të varfëruar shqiptarët)

Shikoni me vëmendje tabelën që ndodhet më poshtë. Janë të dhëna zyrtare të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.  Në kollonën e dytë vertikale jepen të renditura sasitë e karburanteve që Shqipëria importon nga jashtë vendit që prej vitit 2008 e në vijim deri në Shtatorin e vitit 2013. Siç  tregon tabela shifra e parë e kolonës mbetet në mënyrë konstante 4. Kjo kolonë…

Shpenzimet skandaloze të Fullanit, personeli i Bankës kushton më shumë se gjithë sistemi i drejtësisë

Personeli i Bankës së Shqipërisë kushton më shumë se gjithë sistemi gjyqësor në vend. Kjo konfirmohet nga buxheti dhe numri i punonjësve në institucionet përkatëse. Në vitin 2003, në Bankën e Shqipërisë punonin 304 persona. Në vitin 2013, janë 200 punonjës më shumë e në total raportohen 504 punonjës.  Në një vit, Banka e Shqipërisë shpenzon për personelin 1 116 000 000 lekë. Të gjitha…

Punonjesit e ‘luksit’ ne Shqiperi

Banka e Shqipërisë shquhet për shpenzime të shumta e paga të larta. Numri i punonjësve ka pësuar ndryshime gjatë viteve.  Në vitin 2000 në këtë bankë punonin 334 punonjës, me një rritje prej 23% krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2002 pati një ulje të numrit të punonjësve në 245. Pas këtij viti dhe deri në 2005 kemi patur një rritje të numrit…

Vendi në krizë ekstreme, deputetët e Parlamentit shqiptar në luks!?

Open Data Albania, publikon shifrat nga buxheti faktik i Parlamentit: Rritje 6% të shpenzimeve, shpërblime në fundvit, shpërblim ekstra në qershor 2013, shtesë shpenzimesh për udhëtime, pushime, etj… Teksa varfëria ekstreme i ka platitur shqiptarët në dy vitet e fundit të krizës, për paradoks, parlamentarët shqiptarë, të majtë e të djathtë i kanë rritur shpenzimet e tyre në vitet 2012-2013 duke bërë jetë luksi. Ndonëse…

Ja si rripen shqiptarët nga bankierët e ‘dhjamosur’

Burokratët e bankave kushtojnë më shumë se i gjithë gjyqësori në vend Personeli i Bankës së Shqipërisë kushton më shumë se gjithë gjyqësori në vend. Në vitin 2003 në Bankën e Shqipërisë punonin 304 persona. Në vitin 2013, janë 200 punonjës më shumë, e në total raportohen 504 punonjës. Në një vit BSH shpenzon për personelin 1 116 000 000 lekë. Të gjitha gjykatat e…