Në dhënien e kredive duket se ka patur dhe vazhdon të ketë një shpërpjesëtim të patolerueshëm lokal. Open Data Albania ka kryer njё hulumtim mbi nivelin e kredimarrjeve nё Republikën e Shqipёrisё pёr harkun kohor 2008-2012. Kredi konsiderohet njё sasi e caktuar parash qё njё person fizik apo juridik merr hua nga njё institucion financiar pёr t’ja kthyer nё njё moment tё dytё kohor me pagesa tё ndara nё kёste dhe me njё normё tё caktuar interesi nё formёn e kostos sё mbajtjes sё parasё.

Burimi kryesor qё jep informacion mbi kredinё nё Republikën e Shqipёrisё ёshtё Banka e Shqipёrisё si organi qё ndёr tё tjera shërben si Bankë Qendrore pёr bankat e nivelit tё dytë. Në vitin 2008 niveli i kredimarrjes nё Republikën e Shqipёrisё rezultonte 388 miliardë e 326 milionë lekё dhe ka pasur njё rritje konstante pёr tre vitet nё vazhdim. Nё vitin 2011 kjo vlerё arriti shifrën e 531 miliardëve. Niveli i kredimarrjes ёshtё rritur me 37% brenda harkut kohor prej 3 vitesh 2008 – 2011. Rritja e kredive tё marra nga personat fizik apo juridik nё vitin 2012 ka qenë më e ulët. Kredia ka shkuar nё gati 544 miliardë lekё nё vitin 2012.

Në vitin 2012 rezulton se kredidhёnia nё Republikën e Shqipёrisё ka qenë më së shumti në monedhën Euro. Kreditë në Euro kanë shënuar vlerën 300 miliardë e 596 milionë lekё, qё pёrbёn 55% tё kredive nё total. Kёto kredi pasohen nga ato nё monedhёn tonё kombëtare me 38% dhe ato në dollar amerikan 7%.

Nivelin maksimal tё kredive e pёrbёn Tirana si rrethi më i populluar nё vendin tonё. Nё vitin 2012 kreditë e marra nё rrethin e Tiranës zinin 72% tё tё gjitha kredive nё total me 390 253 000 000 lekё, duke patur peshёn kryesore tё kredive. Pjesa tjetër prej 28% ndahet mes rretheve tё tjera ku renditen Durrësi me 8%; Elbasani, Vlora dhe Fieri me 3%; Shkodra, Korça dhe Lezha me 2% dhe gjashtë pёrqindёshin e mbetur e zёnё gjithë rrethet e tjera.