Nё kёtё artikull po rendisim Investimet Publike sipas Programeve dhe Institucioneve Zbatuese. Renditja ёshtё pёr tetё vjet 2015 deri 2022. Pёr secilin Project ёshtё dhёnё totali i shpenzimeve faktike (tё realizuara) nё vite tё këtij tetëvjeçari. Renditja synon tё dёshmojё se cilët janë projektet me mё shume fokus dhe vëmendje nga Qeveria Qendrore.

Nё totalin e buxhetimit faktik projekti me mё shume fond tё realizuar nё 2015 – 2022 rezulton Rindërtimi i Banesave Individuale, me total vlerë tё faktuar deri nё 2022 prej 21 331 286 345 lekё (21.33 miliard). Ky program ka nisur nё 2020 pas tërmetit tё datës 26 Nëntor 2019 dhe miratimit tё Programit tё Rindërtimit.

Rruga e Arbrit si kontratë Koncesionare ёshtё projekti i dytё nё renditje sa i takon ekzekutimit tё buxhetit 12. 42 miliard Lek. Pasohet nga projekti Ndërtimi i Segmentit Qukës – Qafё Plloçë me 11.86 miliard. Ekzekutime Buxhetore pёr kёtё projekt janë tё publikuara nё DataBazёn Transaksione Thesari.

Armatim i Lehte, Municione dhe Aksesore, makineri e pajisje ёshtё program i Qeverisё Shqiptare pёr funksioni Mbrojtje. Dhe nё vitet 2015 deri 2022 shpenzimet e këtij programi janë 10.76 miliard leke.

Projekti Tiranё Elbasan nё kёtё hark kohor ka angazhuar 10.17 miliard lek. Ndërsa Furnizimi me Ujё i Qytetit tё Durrësit 7.76 miliard lek.

Ndërtimi By Pas Fier ёshtё gjithashtu njё nga projektet e listuar nё dhjetё projektet mё tё buthtuar pёr tetё vitet 2015 – 2022.Tabela: Renditje e Projekt-Investimeve sipas disbursimit, 8 vjeçari 2015-2022, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Shkarko excel

Renditje e Projekt-Investimeve sipas disbursimit, tetë vjeçari 2015-2022, në lekëBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Gjatё kёtyre viteve Qeveria Qendrore ka shpenzuar pёr Shpronësime vlerën prej 5.89 miliard lekё.

I plotё listimi i tё gjitha projekteve nё Infrastrukturë pёr tё cilat janë shënuar shpenzime Buxhetore ёshtё nё dokumentin Excel qё e shoqëron kёtё artikull.

Nё vitin 2022 projekti me vlerë mё tё lartё ёshtё ndërtimi i banesave individuale pasuar nga projekti Ndërtimi i Tunelit tё Llogarasё me investim vjetor tё shpenzuar nё masën 5.48 lekё dhe nga Armatimi i lehtё I municioneve me investim nё vlerën 3.04 miliard lekё.Tabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2022, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Shkarko excelBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Nё vitin 2021 njё nga projektet Investime qё përfshihet te tre projektet mё tё shtrenjta ёshtё Identifikimi Elektronik I Zgjidhësve mё 2.4 miliard lekё shpenzim nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve.Tabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2021, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Shpronësimet pёr Llogari tё Autoritetit Rrugor Shqiptar shfaqen tek tre projektet mё tё kushtueshme tё vitit 2020. Nё tёrsi gjatё 2020 vit qё paraprin zgjedhjet e pёrgjithshme parlamentare Pranverë 2021. Nё 2020 vlera e Investimeve tё tenderuar shёnoi 91.81 miliard lekё. Njё analizё e pёrgatitur nga Open Data Albania theksonte edhe defekte tё garës pёr tenderime tё kёtij viti.Tabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2020, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Nё 2019 kryeson listën projekti koncesionar Rruga e Arbrit me pagesa thesari nё masën prej 3.78 miliard lekё.Tabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2019, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Shkarko excelBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaTabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2018, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Nё vitin 2017 janë shpenzuar si Investim 1.7 miliard lekё pёr Rimëkëmbjen e Energjetikёs.Tabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2017, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Tre projektet mё tё kushtueshme pёr Energjetikёn nё 2016 janë Projekti i Kanalizimeve tё Tiranës sё Madhe, Ndërtimi i Segmentit Tirane Elbasan dhe Kompensim pёr Indёrtim tё Infrastrukturёs sipas Marrëveshjes Devoll Hidropower projekt koncesionar.Tabela: Realizimi i Investimeve Publike sipas projekteve 2016, në lekë
Burimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaBurimi: MFE
Komente dhe Analiza: Open Data Albania

Open Data Albania ka publikuar indikator dhe analiza mbi Buxhetin e Shtetit, Investimet Publike, Shpenzime tё Thesarit tё shtetit duke mundësuar informacion mbi shpërndarjen e parave tё Taksapaguesve.

Shkarko excel: Investime Publike 2015 – 2022, Renditje Projektet me vlerë të madhe Investimi
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Kontribuoi: Ilir Brasha