Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Eksportet dhe Importet sipas shteteve si dhe Bilancin Tregtar në vitet 2005-2013 në Republikën e Kosovës. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksportet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të shitura apo kryera jashtë vendit, ndërsa Importet  përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave, shërbimeve të blera apo kryera nga vendet e tjera. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës dhe Institutit të Statistikave në Shqipëri (INSTAT).

Në harkun kohor 2005-2013 viti më i mirë sa i takon deficitit tregtar duket të jetë viti 2005 ku Kosova shënon një deficit tregtar 1.1 miliard euro dhe Shqipëria 1.6 miliard euro. Me tej ky deficit është thelluar në rastin e Kosovës deri në vitin 2012 duke reflektuar probleme të ekonomisë vendase. Më pas ka shënuar një tkurrje të lehtë në vitin 2013, tkurrje e cila më shumë se nivel eksportesh është karakterizuar nga mos rritje e konsumit përmes importeve.

Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosovës, Instituti i Statistikave (INSTAT)
Komentet dhe analiza: ODA

Në vitin 2005 eksportet kosovare dominoheshin nga Maqedonia, Serbia e Gjermania, ndërsa eksportet shqiptare dominoheshin nga Italia, Greqia dhe Kosova. Në vitin 2013 ky raport ka ndryshuar në favor të Italisë, Shqipërisë e Maqedonisë për eksportet kosovare dhe Italisë, Spanjës e Maltës për eksportet shqiptare. Shteti kosovar ka eksportuar në vitin 2013 vlerën 74 milionë euro drejt Italisë, 44 milionë euro drejt Shqipërisë dhe 26 milionë euro drejt Maqedonisë.

Eksportet ne Republikën e Kosovës sipas vendeve 2005-2013 Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosoves, Instituti i Statistikave (INSTAT)   
Komentet dhe analiza: ODA   

Për Importet e kryera nga Kosova situata në vitin 2005 paraqitet në favor të Maqedonisë, Serbisë e Gjermanisë, për t’u zhvendosur drejt Serbisë, Gjermanisë e Italisë në vitin 2013. Në Shqipëri në vitin 2013 Importet kryesore vinin nga Italia, Greqia e Kina.

Importet ne Republikën e Kosovës sipas vendeve 2005-2013Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosoves, Instituti i Statistikave (INSTAT)   
Komentet dhe analiza: ODA   

Republika e Kosovës në vitin 2013 ka importuar 285 milionë euro nga Serbia, 253 milionë euro nga Gjermania dhe 229 milionë euro nga Italia. Në total Importet e këtij viti shënojnë vlerën e 2.4 miliardë eurove.


Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosoves, Instituti i Statistikave (INSTAT)   
Komentet dhe analiza: ODA   


Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosoves, Instituti i Statistikave (INSTAT)   
Komentet dhe analiza: ODA   

Kontribuoi: Griselda Rruci