Open Data Albania po hulumton lidhur me detyrime financiare që operatorët e shpërndarjes së medias audiovizive kanë ndaj AMA-s. Në këtë vit rezultojnë gjithsej 271 296 702 lekë detyrime financiare ndaj autoritetit AMA. Nga këto 97 820 970 lekë janë detyrime për licenca të akumuluara ndër vite, 4 334 400 lekë tarifa për shërbimet radiotelevizive dhe 169 141 332 lekë për gjoba.


Burimi: http://ama.gov.al/preview/wp-content/uploads/2015/04/RAPORTI-VEJTOR-AMA-2014.pdf
Komentet dhe analiza: ODA

Vlerën më të lartë të detyrimeve financiare ndaj AMA e shënojnë televizionet përkatësisht 173 946 900 lekë detyrime ose 64% të totalit. Ndër to vlerën më të lartë e shënon Tv Shijak me total detyrim prej 123 784 000 lekë, prej të cilave 2 645 600 lekë për licencën,  1 538 400 lekë tarifa për shërbimet radiotelevizive dhe 119 600 000 lekë gjoba.


Burimi: http://ama.gov.al/preview/wp-content/uploads/2015/04/RAPORTI-VEJTOR-AMA-2014.pdf
Komentet dhe analiza: ODA  


Burimi: http://ama.gov.al/preview/wp-content/uploads/2015/04/RAPORTI-VEJTOR-AMA-2014.pdf
Komentet dhe analiza: ODA  

Detyrimet financiare qe operatoret media audiovizive kane ndaj AMA-s gjendja 2014
Vlera ne leke


Burimi: http://ama.gov.al/preview/wp-content/uploads/2015/04/RAPORTI-VEJTOR-AMA-2014.pdf
Komentet dhe analiza: ODA

Televizionet kabllore nga ana tjetër shënojnë një vlerë detyrimesh prej 97 349 802 lekë në total, nga të cilat 49 592 470 për licencën dhe 47 757 332 lekë gjoba. Televizioni kabllor me vlerën më të lartë të detyrimeve është TV K Albania Tiranë me përkatësisht 6 250 000 lekë detyrime në total.

Detyrimet financiare qe subjektet kabllore kane ndaj AMA-s gjendje 2014
Vlera ne lekeBurimi: http://ama.gov.al/preview/wp-content/uploads/2015/04/RAPORTI-VEJTOR-AMA-2014.pdf
Komentet dhe analiza: ODA 

Kontribuoi: Griselda Rruci