Performanca e Eurobondit Shqiptar Janar 2014

Republika e Shqipërisë emetoi Eurobond-in e saj të parë në tregjet ndërkombetare financiare në 4 Nëntor 2010. Eurobond-i është një obligacion, pra një titull financiar me afat maturimi më shumë se nje vit i emetuar dhe tregtuar në tregjet ndërkombëtare financiare, pra jashtë kufijve të vendit që e emeton atë. Në momentin e emetimit, yield-i (norma e interesit) ishte 7.625%. Ky instrument financiar është i…

Ja shpenzimet buxhetore për operatorët e telefonisë mobile në Shqipëri për vitet 2012 – 2013

Open Data Albania është një projekt që ka për qellim të mbledhë dhe të ruajë të dhëna mbi indikatorët ekonomiko-shoqëror në Shqipëri. Së fundmi, ky entitet ka publikuar të dhëna lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbimet e telefonisë mobile për vitet 2012 – 2013. Në analizë bëjnë pjesë të katër operatorët aktualë të telefonisë mobile që operojnë në tregun shqiptar: Albanian Mobile Communication (AMC), Vodafone…

Ja shpenzimet buxhetore për operatorët e telefonisë mobile në Shqipëri për vitet 2012 – 2013

Open Data Albania është një projekt që ka për qellim të mbledhë dhe të ruajë të dhëna mbi indikatorët ekonomiko-shoqëror në Shqipëri. Së fundmi, ky entitet ka publikuar të dhëna lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbimet e telefonisë mobile për vitet 2012 – 2013. Në analizë bëjnë pjesë të katër operatorët aktualë të telefonisë mobile që operojnë në tregun shqiptar: Albanian Mobile Communication (AMC), Vodafone…

Eksportet në dhjetë vite, 2013 bilanci më i lartë

Viti 2013 ishte ndër më pozitivët e 5-vjeçarit të fundit, me një bilanc tregtar që arriti në minus 266 miliardë lekë. Bilanci tregtar është përmirësuar 16% kundrejt një viti më parë. Open Data Albania ka bërë një studim të bilancit tregtar të dhjetë viteve të fundit, duke e konsideruar vitin që lamë pas, referuar të dhënave si më të mirin. Bilanci tregtar ka ardhur shpesh…

SHQIPËRIA PO PLAKET

Në fillim të viteve ’90, kur Shqipëria i dha fund diktatores dhe ju bashkua botës demokratike, njëra prej pak gjërave që ata ishin të lumtur, për dallim nga Europa e cila njihet edhe me emrin si kontinent i vjetër, ishte se ata kishin popullsinë më të re, me një moshë mesatare 26-28 vjeçar. Por, viteve të fundit, Shqipëria po plaket më shpejt se çdo vend…

Papunësia, plagë për shoqërinë shqiptare

Papunësia është një ndër problemet e mbartura të shoqërisë shqiptare të 22 viteve të fundit. Sipas shifrave zyrtare të Institutit i Statistikave të Republikës së Shqipërisë, në Shqipëri ka rreth 190 mijë të papunë.  Megjithatë ekspertët e ekonomisë mendojnë se kjo nuk është shifra e saktë e papunësisë.  Zef Preçi, drejtor i Qendrës Shqiptare për Studime Ekonomie, thotë: “Vëzhgimet tregojnë se kjo shifër nuk paraqet situatën…

Tatimet japin alarmin, 6608 subjekte nuk kanë shlyer detyrimet

Mbledhja e taksave mbetet një gangrenë për institucionet tatimore në Shqipërisë. Janë me dhjetëra institucioneve dhe biznese të cilat nuk paguajnë detyrimet ndaj administratës tatimore. Sipas një studimi të Open Data, në janar 2014 në total persona të tatueshëm të penalizuar për shkak të detyrimeve tatimore të papaguara në afat janë gjithsej 6608 të tillë. Ndër këto subjekte pjesa kryesore janë penalizuar për detyrime tatimore…

Shpenzime buxhetore për shërbime të telefonisë mobile 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbime të telefonisë mobile në vitet 2012 dhe 2013. Shpenzimet Buxhetore për shërbime telefonike janë pagesa të pakthyeshme që kryen Qeveria dhe të tjera Institucione Buxhetore, për realizimin e funksioneve nëpërmjet përdorimit të shërbimeve telefonike. Këto shërbime ofrohen përmes operatorëve të ndryshëm telefonik. Nën analizë janë vendosur katër operatorët aktualë që operojnë në tregun shqiptar:…

Vdekshmëria sipas llojit të traumës shkaktare

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna që kanë të bëjnë me numrin e individëve të cilët kanë humbur jetën prej traumave të ndryshme. Analiza bazohet në të dhënat e Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë publikuar për vitin 2008. Vdekshmëria nga një traumë e caktuar është numri I personave që kanë humbur jetën nga kjo sëmundje në raport me 100 mijë banorë.…

Vdekshmëria sipas sëmundjeve kancerogjene

Open Data Albania po hulumton mbi vdekshmërinë nga sëmundje kancerogjene në vendin tonë dhe në vende të rajonit. Vdekshmëria nga sëmundje kancerogjene është numri i personave që humbasin jetën nga kanceri në një vend të caktuar gjatë një viti për çdo 100 mijë banorë të asaj popullsie. Gjithashtu në analizë është vlerësuar edhe vdekshmëria nga kanceri sipas grupeve gjinore, sikurse vdekshmëria për lloje të ndryshme…

Albania is aging faster than other European countries

At the beginning of ‘90s, when Albania came out of dictatorship and joined the democratic world, one of the few things that it could be happy with, in contrast to Europe which is known as the old continent, was that it had the youngest population, with an average of 26-28 years old. But, in the recent years, Albania is aging faster than other European countries.Open…