Telefonia fikse dhe celulare, Numri i Përdoruesve dhe të Ardhura Vjetore 2004-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me të dhëna për telefoninë fikse dhe celulare në periudhën 2004-2014. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP, gjatë këtyre viteve ka pasur ndryshime si në numrin e përdoruesve aktiv të këtij mjeti komunikimi, ashtu edhe në të ardhurat e gjeneruara nga operatorët telefonik. Në vitin 2014 AKEP raporton 3 359 654 përdorues aktiv të telefonisë celulare ,…

Numri i Zgjedhësve sipas Listave Zyrtare në Proceset Zgjedhore 2009 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin total të zgjedhësve në listat e votimit në katër proceset e fundit zgjedhore 2009, 2011, 2013 si dhe për procesin e fundit të 21 qershorit 2015. Trendi i  përgjithshëm që është vënë re në lidhje me numrin e qytetarëve në  këto lista votimi, nga viti 2009 në vitin 2015, është rritës.  Në vitin 2009 janë gjithsej në listë…

Pjesëmarrja në votime në Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet  për organe të qeverisjes vendore të 21 qershorit 2015. Për të hulumtuar mbi pjesëmarrjen, janë konsideruar tregues për votues sipas regjistrit të zgjedhësve; votues që janë paraqitur në votim dhe përqindja e tyre si nivel pjesëmarrje në proces. Të dhënat janë analizuar në rang kombëtar e njëkohësisht sipas qarqeve. Në rang kombëtar zgjedhës total…

Detyrime financiare ndaj Autoritetit të Mediave Audiovizive 31 dhjetor 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me detyrime financiare që operatorët e shpërndarjes së medias audiovizive kanë ndaj AMA-s. Në këtë vit rezultojnë gjithsej 271 296 702 lekë detyrime financiare ndaj autoritetit AMA. Nga këto 97 820 970 lekë janë detyrime për licenca të akumuluara ndër vite, 4 334 400 lekë tarifa për shërbimet radiotelevizive dhe 169 141 332 lekë për gjoba. Burimi: http://ama.gov.al/preview/wp-content/uploads/2015/04/RAPORTI-VEJTOR-AMA-2014.pdf Komentet…

Prodhimi dhe konsumi i duhanit dhe cigares 2005-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhëna mbi prodhimin, importin dhe eksportin e duhanit gjatë dhjetë viteve të fundit. Të dhënat janë pjesë e statistikës zyrtare. Informacioni mbi prodhimin vendas është statistikë e agreguar nga puna në terren i specialistëve të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. Prodhimi i duhanit në Shqipëri ka pasur një traditë të hershme. Duhani si lëndë e…

Realizimi i investimeve publike në vitin 2014

Investimet publike janë një ndër elementët më kryesorë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të një vendi. Open Data Albania ka marrë në analizë realizimin faktik të tyre në vitin 2014, duke i vendosur në raport me disa tregues të tjerë financiar si Shpenzimet Totale të Buxhetit dhe Prodhimin e Brendshëm Bruto. Për vitin 2014 ishin parashikuar 67.2 miliardë lekë investime, që përbënin 14.7% të Shpenzimeve…

PS, PD dhe LSI nuk tregojnë fondet e zgjedhjeve…

Organizata Albanian Institute of Science (AIS) në zbatim të projekteve për transparencë dhe të dhëna të hapura (open data albania) ka kërkuar nga tre partitë politike kryesore, të bëjnë transparente për publikun shpenzimet dhe donatoret e fushatës zgjedhore 2015 por has ne pergjigje negative injorim! AIS duke parë që kjo kërkesë e përpiluar edhe me format zyrtar, nuk ka marrë përgjigje, ka iniciuar një proces…

Shpenzimet e Buxhetit për kompensimin e ish-të përndjekurve politikë 2013-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shpenzimet e parashikuara dhe pagesat që janë bërë nga Buxheti i Shtetit për kompensimin e ish-të përndjekurve politikë në vitet 2013-2015. Në vitin 2013 ishin parashikuar 3 miliardë lekë për kompensimin e ish-të përndjekurve, niveli më i lartë i programuar për këtë kategori nga Buxheti i Shtetit ndër vite. Ky financim i parashikuar në fillim të vitit nuk…

Prodhimi i energjisë elektrike sipas kompanive dhe sipas hidrocentraleve 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me sasinë e prodhuar të energjisë elektrike raportuar nga Enti Rregullator i Energjisë ERE për vitin 2014. Gjatë këtij viti është prodhuar një sasi prej 3 406 226 MWh nga sektori publik dhe 1 318 204 MWh nga sektori privat. Thënë ndryshe prodhimi publik i energjisë elektrike gjatë këtij viti shënon 72% të totalit të energjisë elektrike. Burimi: http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=184&idm=190&lang=1…

Qeveria Rama, gjysmën e parave që ndau Berisha për të përndjekurit

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shpenzimet e parashikuara dhe pagesat që janë bërë nga Buxheti i Shtetit për kompensimin e ish-të përndjekurve politikë në vitet 2007-2015. Në vitin 2013 ishin parashikuar 3 miliardë lekë për kompensimin e ish-të përndjekurve, niveli më i lartë i programuar për këtë kategori nga Buxheti i Shtetit ndër vite. Ky financim i parashikuar në fillim të vitit nuk…

Statistikat, Qeveria rrit shpenzimet për transportet, shifrat e 9 mujorit më të larta se të 2014

Qeveria rrit shpenzimet ndjeshëm për transport. Të dhënat tregojnë se shpenzimet e stafit të Kryeministrisë për karburant, siguracion makinash dhe mirëmbajtje mjetesh janë ndjeshëm më të larta këtë 9 mujor krahasuar me gjithë vitin buxhetor 2014. Ndërsa një vit më parë janë shpenzuar në total për këto 3 zëra 15.6 milionë lekë, këtë vit deri në shtator shuma ka arritur në 17.4 milionë lekë të…

Shpenzimet për ish të përndjekurit

Që nga viti 2005, Buxheti i Shtetit ka paguar rreth 14 miliardë lekë në total për të kompensuar ish të përndjekurit politikë. Në vitin 2013, shpenzimet për ish-të përndjekurit përbënin 0.73% të Shpenzimeve Totale të Buxhetit, nivel i cili ra në 0.4% në vitin 2014 dhe 0.42% në vitin 2015. Në raport me PBB-në, shpenzimet për ish-të përndjekurit kanë ndryshuar nga 0.22% në vitin 2013,…

72% e energjisë elektrike prodhohet nga sektori publik

Raporti prodhim nga HEC publike kundrejt HEC private apo në koncesion ka ndryshuar vitet e fundit për shkak të privatizimeve sikurse të vënies në punë të HEC-ve të ngritura me koncesion. Gjatë këtij viti është prodhuar një sasi prej 3 406 226 MWh nga sektori publik dhe 1 318 204 MWh nga sektori privat. Thënë ndryshe prodhimi publik i energjisë elektrike gjatë këtij viti shënon…

Cilët janë pronarët dhe aksionerët e televizioneve private kombëtare

“Open Data Albania” po përditëson të dhëna mbi funksionimin e Medias Televizive. Ky hulumtim evidenton numrin e licencave sipas kategorisë së medias televizive dhe subjektin tregtar që i zotëron këto ekrane. Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Autoriteti i Mediave Audiovizive AMA dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit QKR. Në Shqipëri, televizionet kategorizohen sipas mënyrës së shpërndarjes së sinjalit të mbulimit përkatës të territorit. Kategoritë…