Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e naftës në Shqipëri dhe taksat që aplikohen mbi hidrokarburet, duke marrë në konsideratë krahasimin me vendet e Rajonit. Aktualisht çmimi mesatar i naftës në të gjithë botën është 109.7 Lekë/Litër apo 0.90 Euro/litër.  Të gjitha shtetet kanë akses të njëjtë në tregjet ndërkombëtare të naftës, megjithatë po të vihet re në tabelën e mëposhtme ka diferenca të dukshme në çmim. Kjo vjen si rezultat edhe i taksave që aplikohen mbi hidrokarburet në secilin shtet.

Konkretisht, Shqipëria bën pjesë në 25 shtetet me çmimin më lartë të naftës në botë, rankuar më shtrenjtë se vende me nivel të lartë jetesë si Gjermania, Spanja, Luksemburgu, Austria dhe Hungaria. Sipas të dhënave, 5 vendet me çmimin më të ulët janë Venezuela, Irani, Arabia Saudite, Siria dhe Angola, të cilat konsiderohen si vende prodhuese të naftës ndërsa vendi me çmimin më të lartë është Hong Kong me 222.58 Lekë/liter, ndjekur më pas nga Suedia me 209.04 Lekë/litër, Izraeli me 199.9 Lekë/litër dhe Mbretëria e Bashkuar me 194.49 Lekë/litër.

Krahasuar me vendet e Rajonit, Shqipëria është rënditur si vendi i dytë me një diferencë të ngushtë të çmimit me Serbinë. Pavarësisht se Shqipëria është vend prodhues i naftës, përsëri çmimet janë shumë të larta krahasuar me vendet e rajonit të cilat nuk janë prodhuese. Arsyeja kryesore që çon në këtë nivel çmimi është niveli i lartë i lartë i taksave. Konkretisht shqiptarët paguajnë 5 lloj taksash mbi karburantet duke zënë kështu 60.1% të çmimit final të naftës. Aktualisht për 1 litër naftë, konsumatorët paguajnë 37 Lekë Akcizë për karburante, 27 Lekë/litër Taksë Qarkullimi dhe 3 Lekë/litër Taksë Karboni. Kësaj vlere i shtohet TVSH prej 20%, e cila po ashtu rëndon konsumatorin në masën rreth 33.4 Lekë/litër, duke bërë totalin prej 100.4 Lekë/litër vetëm taksa, pa marrë në konsideratë kosto të tjera të pikave të karburantit që operojnë në Shqipëri.


Burimi: https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price
Përpunoi: Open Data Albania

Ndërkohë vendi me barrën më të ulët të taksave ndaj çmimit final që paguan konsumatori për 1 litër naftë, është Maqedonia e Veriut, ku taksat zënë 40.1% të çmimit final, pasi në çmimin final përfshihet vetëm Akciza prej 28 Lekë/litër dhe TVSH që është 18% e çmimit final. Konkretisht, për shkak të barrës së lartë tatimore, një konsumator final i produktit të naftës paguan 35% më shumë për blerjen e 1 litër naftë, krahasuar me një konsumator maqedonas.


Burimi: Ligji nr.9975/2008 “Për taksat kombëtare”, I ndryshuar, Ministrite e Financave, Autoritetet Doganore sipas shteteve Maqedoni e Veriut, Kosove, Serbi, Mali i Zi
https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/#hl179
Përpunoi: Open Data Albania


Burimi: Ligji nr.9975/2008 “Për taksat kombëtare”, I ndryshuar ,Ministrite e Financave, Autoritetet Doganore sipas shteteve Maqedoni e Veriut, Kosove, Serbi, Mali i Zi
https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/#hl179
Përpunoi: Open Data Albania

Shtetet e tjera të rajonit, kanë barrë tatimore pothuaj të përafërt, përkatësisht Mali  Zi (58%), Serbi (55.2%) dhe Kosovë (53.1%).

Shkarko excel: Çmimi i naftës. Krahasuese Shqipëria dhe vendet e Rajonit
Komente dhe Analiza: Open Data Albania