Open Data Albania ka kryer një përditësim lidhur me të dhëna për aksidentet rrugore të ndodhura në vend në periudhën 2009-2013. Gjatë këtyre pesë viteve numri i aksidenteve rrugore ka ardhur duke u rritur si pasojë e problemeve me sinjalistikën, mungesës së kujdesit të shoferëve dhe të këmbësorëve në rrugë etj.

Përjashtim përbën viti 2012 në të cilin numri i aksidenteve rrugore ka rënë me 0.3% krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2013 shënohen dy mijë e shtatëdhjetë e pesë aksidente në rrugë. Si pasojë e tyre kanë humbur jetën dyqind e nëntëdhjetë e pesë persona dhe janë regjistruar dy mijë e pesëqind e tre të plagosur.

Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Komentet dhe analiza: ODA

Sipas Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës numri i personave të vrarë në aksidente rrugore në vitet 2009-2013 ka ardhur duke u ulur, ndërsa ai i personave të plagosur ka ardhur duke u rritur. Edhe numri i personave të vrarë për çdo dhjetëmijë mjete automobilistike është ulur nga 9.45 në vitin 2009 në 6.61 në vitin 2013, ndërsa për çdo njëqind mijë banorë ky tregues qëndron në vlerën 11.83 në vitin 2009 dhe 9.1 në vitin 2013.


Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Komentet dhe analiza: ODABurimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Komentet dhe analiza: ODA


Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Komentet dhe analiza: ODA

Inventari i aksidenteve rrugore për çdo  10 000 mjete ka shënuar një rritje nga 36.65 në vitin 2009 në 46.53 në vitin 2013. Kjo rritje vjen si pasojë e rritjes më të shpejtë të numrit të aksidenteve kundrejt rritjes së numrit të mjeteve të transportit.

Numri i aksidenteve rrugore për çdo 10,000 mjete automobilistike  2009 – 2013


Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Komentet dhe analiza: ODA

Kontribuoi: Griselda Rruci